- برنامه ریزی برای نابودی نیایشگاه‌های غیر شیعی در یزد
بنیاد میراث پاسارگاد برنامه ریزی تازه حکومت برای نابودی یا حذف باقیمانده بناها و نیایشگاه‌های غیر شیعی یزد بنا بر گزارش های رسیده از ایران، حکومت اسلامی همچنان در تدارک تبدیل کردن معدود بناها و نیایشگاه های مذاهب سه گانه قبل از ا سلام دریزد به مسجد یا موزه است. ... ادامه ...

- انتخابات رژیم؛ نکته مهم در ارزیابی دموکرات‌های آمریکا
منصور امان شُعاری که تا کاخ سفید هم رفت در همان حال که ادامه گُفتُگوها پیرامون "برجام" در وین به هفته آینده موکول گردیده، ایالات مُتحده تصویری که از طرف مُذاکره خود دارد را ترسیم کرده است. آنچه که وزیر خارجه این کشور، آقای بلینکن، در این رابطه ابراز داشته، ... ادامه ...

- کلاب‌هاوس؛ زمین جدید بازی جمهوری اسلامی برای فریب
عبدالستار دوشوکی کلاب هاوس, زمین جدید بازی جمهوری اسلامی برای فریب اپوزیسیون کلاب هاوس نسخه جدیدی از پالتاک قدیمی است که مسئولین جمهوری اسلامی از ظریف گرفته تا جهانگیری و جهرمی و بازماندگان رفسنجانی و ارتش سایبری نظام در طی ماه های اخیر نه تنها مشتری های مشتاق و پر ... ادامه ...

- کارزار آخرین میخ‌ به تابوت مشروعیت جمهوری اسلامی
جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی در کارزاری از مردم ایران دعوت کرده‌اند تا با تحریم فعال انتخابات، تلاش جمهوری اسلامی برای به دست آوردن مشروعیت از دست رفته‌اش را خنثی کنند. به گزارش دویچه وله، گروهی از کنشگران سیاسی و مدنی کارزاری با نام "رأی نمی‌دهم" به راه انداخته‌اند. ... ادامه ...

- فرو ریختن دکوراسیون دستگاه سیاست خارجی رژیم ملاها
منصور امان تاثیر خارجی ظریف گیت آنچه که آقای ظریف در خفا و محرمانه به زبان آورده، داوری آشکار و جا افتاده ای را که در جامعه ایران پیرامون توازُن در دستگاه حاکم و سیاست خارجی ضد ملی آن وجود دارد، تحکیم می بخشد. اما این شفافیت ناخواسته یک بُعد ... ادامه ...

آرشیو مقاله ها و مقوله هاآدرس پست الکترونيک [email protected]
شنبه، 25 اردیبهشت ماه 1400 برابر با 15-05-2021

19:54 » 
16:43 » 
15:33 » 
15:24 » 
15:17 » 
13:26 » 
12:58 » 
11:51 » 
11:42 » 
09:49 » 
08:41 » 
08:26 » 

آدينه، 24 اردیبهشت ماه 1400 برابر با 14-05-2021

21:56 » 
19:54 » 
11:54 » 
11:25 » 
11:24 » 
10:23 » 
09:38 » 
08:27 » 
08:21 » 

پنجشنبه، 23 اردیبهشت ماه 1400 برابر با 13-05-2021

16:23 » 
15:44 » 
13:55 » 
13:49 » 
13:36 » 
13:33 » 
13:29 » 
13:27 » 
13:24 » 
13:21 » 

چهارشنبه، 22 اردیبهشت ماه 1400 برابر با 12-05-2021

18:49 » 
17:43 » 
14:45 » 
13:59 » 
13:57 » 
13:53 » 
11:43 » 
11:21 » 
10:56 » 
10:49 » 
10:35 » 
10:22 » 
09:28 » 
08:54 » 

سه شنبه، 21 اردیبهشت ماه 1400 برابر با 11-05-2021

23:52 » 
18:53 » 
12:27 » 
12:24 » 
12:22 » 
12:21 » 
11:44 » 
10:53 » 
10:34 » 
10:28 » 
08:24 » 

دوشنبه، 20 اردیبهشت ماه 1400 برابر با 10-05-2021

18:58 » 
16:46 » 
16:41 » 
15:23 » 
13:53 » 
12:57 » 
12:56 » 
12:52 » 
12:51 » 
12:27 » 
08:34 » 

یکشنبه، 19 اردیبهشت ماه 1400 برابر با 09-05-2021

21:23 » 
16:37 » 
15:24 » 
13:28 » 
12:32 » 
10:33 » 
09:46 » 
09:23 » 

شنبه، 18 اردیبهشت ماه 1400 برابر با 08-05-2021

13:54 » 
13:53 » 
13:22 » 
11:33 » 
10:22 » 
07:29 » 

آدينه، 17 اردیبهشت ماه 1400 برابر با 07-05-2021

19:36 » 
17:32 » 
16:49 » 
16:37 » 
13:26 » 
12:54 » 
11:33 » 
10:57 » 

پنجشنبه، 16 اردیبهشت ماه 1400 برابر با 06-05-2021

17:56 » 
17:10 » 
12:58 » 
12:56 » 
12:54 » 
12:52 » 
09:38 » 
09:27 » 

چهارشنبه، 15 اردیبهشت ماه 1400 برابر با 05-05-2021

20:49 » 
19:21 » 


برای خواندن خبرهای قبلی اينجا کليک کنيد

حقیقتگو درباره برجام؛ منابع اروپايی: ظریف سفرش به وین را لغو کرد:

برطبق گزارش های خبری ظریف دراسپانیا تشریف داشته اند که بعد ازآنچه اتریش پرچم اسرائیل برساختمان های دولتی ودرجهت درجهت به رسمیت شناختن مردم اسرائیل و دفاع ازآنها برافراشته کرده است ظریف ازسفربه وین منصرف شده است دراین درگزارش چندین مورد بسیارمهم وجود دارد یکی اینکه چرا ظریف دردوران حکومت ترامپ جرات سفرکردن به اسپانیا را نداشته است و سوم اینکه ظریف خودسرانه نمی توانسته به اسپانیا سفرکند بلکه باید دعوتی ازحکومت اسپانیا دریافت کرده باشد که مگرآنکه بایدن ووزیرخارجه اش این رامورد را امکان پذیرکرده باشند که بله به اسپانیا تشریف ببرید و پولهای بلکوکه شده دربانک اسپانیا را برای خامنه ای چمدان چمدان کرده ببریدوبرای آقازاده ها هتل وویلاها بخرید اتریش آنچه خامنه ای برمردم ایران وکشتارهای تظاهرات کردچنین اقدامی همچون برای اسرائیل نکردو سکوت کرده است!

jan beh lab درباره فیلم؛ ساختمان محل دفاتر رسانه‌ها در غزه فرو ریخت:

سالهاست تمام مجامع جهان پیشنهاد حل مشکل از طریق گفتمان سیاسی هستند اما از آنجا که عمر اسلام وابسته به خون است و وجود اسلام برای سرکیسه کردن ملت ها ضروری است لذا فلسطین و پشتیبانان ان از جمله ایران علاقه زیادی به ریختن خون دارند ,,یعنی که از طرف کشته شود وه سود اسلام است و اینکه از این طریق به نتیجه ای برسند خیال خامی بیش نیست ,,اگر که میشد پنجاه سال گذشته تا امروز شده بود ملت های پابرهنه که پول کفشهایشان را هم خرج راکت ها میکنند پس این مهدی کجاست ؟؟چرا از توی این چاه بیرون نمیاید و قائله را ختم نمیکند سفسطه پشت سفسطه و ملت ها همچنان گوشت دم توپ از بیداری خبری نیست

bahareh درباره ظریف به جز اطاعت از "میدان" گزینه دیگری ندارد:

چطور گزینۀ دیگری ندارد؟!این قالتاقِ مذبذبِ بی همه چیز فکل یقه آخوندی رذل بی شرف،اگرباآنچه میکند ومیکنند موافق نبوده ونیست میتوانسته ومیتوانداستعفا بدهد!مگرکسی جلویش راگرفته!
بخیال خودش اینطوری به استعمارگران غرب چشمک وابرو میفرستد،که اگرسربزنگاه سرنگونیِ حکومت خونخوار آخوندی، بدست توانای مامردم ایران،نیازبه عَلَم کردن مهرۀ دست نشانده ای مثل چلبی وغیره دارند،اورانیزازیادنبرند!
گویااین بیشرفِ شریک درهمۀ سرکوب وجنایتها،وتاراج و چپاولها، وپیشبرد سیاست صدورتروریسم وکشتار مردمان سایرسرزمینها درسراسراین چهل ودو سال حاکمیت ملاها،هنوزدوزاریش نیفتاده که دیگرآن ممه رالولوبرده،واینبارحداقل سرنوشتی که درانتظار اوست قرارگرفتن درپیشگاه دادگاههای مردمی ورسیدن به سزای شراکتش درهمۀ جنایتهاوغارتگریها ووو درحق مردم ماست!

سناریوی خمینی رفینجانی درباره تلاش بیهوده رژیم برای گرم کردم تنور نمایش انتخابات:

اول هر رای دادنی خیانت به جوانان فداشده در درمقاومت در برابر این رژیم ضدایرانی
وهشدار هشدار به ساخت سناریوی از پیش ساخته شده خامنه‌ای برای نوچه اش
برای آخونچه رئیسی که با دستکاری انتخابات به سبک احمدی نژاد ودرصورت یا مردن ملا خامنه ای مثل سناریوی خمینی رفسنجانی نشود
او را برمسندرهبری نشادن واقعا مثلث سپاه خامنه‌ای رئیسی!
بر همه ما است این خبر را سراسرهر کجا اطلاع رسانی به مردم ونقشه شوم را افشاء کنیم

علیرضا درباره راکت‌هایی که به اسرائیل پرتاب می‌شود با پول برجام تهیه شده:

دوستان سال ۱۹۶۷من بقول معروف یک الف بچه بودم ! ۱۵ سال داشتم ولی از همان وقت دگرگونی های سیاسی دنیا را از طریق روز نامه ها و رادیو دنبال میکردم
کشور های عربی شامل مصرناصر ؛ اردن ؛ سوریه ؛عربستان وعراق هم پیمان شده بودند که بقول خودشان جهودها را بدریا بریزند ! ولی اسراییل در حمله برق اسا کلیه هواپیما های مصر را روی باند فرودگاه نابود کرد و در نهایت در ان جبهه صحرای سینا را هم اشغال کرد در جبهه سوریه تانک های سوری در بلندیهای جولان با هم تصادف کردند و روی هم رفتند !و اسراییل در انطرف هم بلندیهای جولان را راحت تصرف کرد ! اردن هم با تلفات زیاد سر جایش نشست عربستان وعراق هم با وجود قولهایی که به ناصر داده بودند ؛ ترجیح دادند دخالت نکنند
اینها را برای دوستانی گفتم که میگویند چرا اسراییل به حکومت ملایان کاری ندارد ؟
دنیای فعلی دنیای سال ۱۹۶۷ نیست ملاها به اسد وحماس و حزب الله لبنان تعداد زیادی موشک و پهپاد و داده اند در مورد سوریه میدانیم که صدها بار مزدوران را قلع و قمع کرده اند و بواسطه وجود بلندیهای جولان و نیروی هوایی مدرن اسراییل ازطرف سوریه احساس خطر نمیکند
میماند حماس و حزب الله در مورد حماس حماقت خامنه ای مانند همیشه کاردستش داد و حماس مجبور شد بدستور خامنه ای تعداد زیادی موشک بسوی اسراییل شلیک کند که الان اسراییل کلیه تشکیلات و حتی تونل های انرا از بین برده و بزودی حماس را ریشه کن میکند !
در مورد حزب الله قضیه کمی فرق میکند حزب الله در خاک لبنان است ؛ کشوری که تعداد زیادی از انها مسیحی ؛ ارمنی ؛ سنی و هستند دیروز سه موشک از لبنان شلیک شد که دولت فوری بیانیه داد که عاملان انرا دستگیر کرده است مردم لبنان بعد از انفجار نیتراتها حزب الله را مقصر میدانند و اگرکار به جنگ با اسراییل بکشد « که نمیکشد ؛ چون لبنانی هستند نه فلسطینی و بقیه لبنانی ها اجازه نمیدهند » ولی در نهایت اسراییل ریشه انها را هم خشک میکند !
میماند رژیم خامنه ای که همینطوری هم لنگش هواست ! انوقت است که بعد از نابودی نوچه های خامنه ای نوبت به خودشان میرسد « که امیدوارم قبل از ان خود مردم ایران این شیاطین را سرنگون کنند ! » دنیای کنونی دنیای ۱۹۶۷ نیست که در چند جبهه بشود جنگید اسیاب به نوبت !
من فکر میکنم باید ملایان دعا کنند که بهتر است که اسراییل حمله کند تامردم ایران بپا خیزند ؛ چون در صورت پیروزی مردمی که ۴۲ سال در فقر وبدبختی نگه داشته شده اند ؛ تمام عقده ها باز خواهند شد و کشتاری عظیم براه خواهد افتاد


برای خواندن ادامه نظرات لطفا اینجا کلیک کنید


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.