آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 27 اسفند ماه 1401 = 18-03 2023

فیلم؛ هموطنی می پرسه: اگه گفتین این نماد چی چیه؟! سر جاده شیراز!
www.youtube.com/watch?v=pwiyPIEXBts

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADزین العابدین چنگان March 19, 2023 06:11 AM

این نماد مسلمان بودن مسئولین استان است
که نه سواد دارن و نه ذوق هنری و نه دستو دلبازی در خلق یک مجسمه که خود مجسمه در اسلام حرام است پس این نشان میده که حتی دیندار هم نیستند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: