آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 10 آذر ماه 1401 = 01-12 2022

تغییر نام خیابان ولی‌عصر به خیابان پهلوی در نقشه آنلاین گوگل

نام خیابان ولیعصر تهران در نقشه آنلاین گوگل به پهلوی تغییر یافته است.

نقشه آنلاین گوگل ابزاری برای گزارش‌های کاربران دارد تا تغییرات از این طریق در نقشه بازتاب پیدا کند و اشتباهات نقشه رفع شود.

این احتمال مطرح است که برخی از مخالفان جمهوری اسلامی با استفاده از این ابزار موفق شده‌اند نام خیابان ولی‌عصر را تغییر دهند.

پیشتر نام خیابان وزرا نیز به مهسا امینی تغییر کرده بود. نام این خیابان در حال حاضر در نقشه گوگل به وزرا بازگشته است.
بهرام December 1, 2022 03:22 PM

کاش گوگل همه خیابانها را مانند خیابان پهلوی به نام گذشته بازمیگرداند
شخصا 44 سال است که از نام قدیم خیابانهای تهران استفاده میکنم و از مردم هم میخواهیم که از نامهای قدیم استفاده کنند مانند میدان شهیاد و خیابان شاهرضا و خیابان شاه آباد و میدان شهناز و میدان ولیعهد و غیره
با نظامی که از آغاز با دروغ و ریا و دزدی و آدمکشی پایه ریزی شده نباید مدارا کرد و نباید آن را به رسمیت شناخت
با حضور شهبانو فرح پهلوی و شاهزاده نور پهلوی ولیعهد آینده کشور در پارلمان کشور فرانسه و قطعنامه ای که پارلمان فرانسه تصویب کرد باید گفت که کار آخوندهای ایران تمام شده و از فرانسه تشکر میکنیم و فقط یک حرکت بزرگ مردم ایران مانده تا سرنگونی رژیم بچه کش آخوندی
فراخوانهای 14 و 15 و 16 آذر را فراموش نکنیم و شرکت کنیم چه در اعتصاب و چه در تظاهرات چون آزادی نزدیک است

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: