آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

چهارشنبه، 5 شهریور ماه 1399 = 26-08 2020

افشگری روزنامه آمریکايی درباره قاتل رفیق حریری

واشنگتن پست:‌ قاتل رفیق حریری عضو گروه ضربت حزب‌الله بوده است

این روزنامه در گزارشی به‌ نقل از مقام‌ات غربی نوشت: فردی که متهم به ‌قتل نخست‌وزیر پیشین لبنان است، عضو حزب‌الله بوده و دستکم ۴قتل دیگر را به دستور حزب‌الله انجام داده بود.

این منابع گفتند: این تیم سوء قصد، معروف به واحد ۲۱، توسط رهبری حزب‌الله کنترل می‌شده و طی سالها با هویت های مختلفی عمل می‌کرده است.

مایک پمپئو، وزیر امور خارجۀ آمریکا،پیش تر در این باره گفته بود: محکومیت سلیم عیاش مؤید چیزی است که جهان بیش از پیش می داند : حزب الله و اعضایش – چنانکه مدعی هستند - نه مدافعان لبنان، بلکه عناصر یک سازمان تروریستی را تشکیل می دهند که هدفش پیشبرد طرح های فرقه ای و منحوس رژیم ایران است.آرام August 7, 2020 04:06 PM

با سرنگونی رژیم تبهکار جمهوری اسلامی در ایران بساط همه جیره خوران آن در منطقه و جهان و از جمله دار و دسته تروریستی حزب الله نیز برچیده خواهد شد ما ایرانیان باید بکوشیم تا نه تنها خود بلکه مردمان خاورمیانه را از چنگ این بختک سیاه اسلامی رها سازیم

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی August 7, 2020 05:14 PM

تااین لحطه مجموعه داده های خبری واظهارنظرات ارائه شده ازسوی کارشناسان ومفسرین وتحلیلگران منطقه ای وبین المللی، حکایت ازآن دارد که دستان پلیدجمهوری اسلامی ونوکرخون آشام و بازوی تروریست آن، یعنی حزب الله لبنان درپیوند با انفجارهای شبه اتمی بیروت یچشم میخورد اکثرقریب باتفاق کارشناسان وتحلیلگران، وحتی بعضی شخصیتهای لبنانی معتقدند که متهمان درجه اول این فاجعه هولناک وضد بشری جمهوری ولایت فقیه ونیروهای نیابتی آن درمنطقه هستند بدیهیست درصورت اثبات نهائی دخالت جمهوری اسلامی وحزب الله دراین جنایت هولناک، انتظار میرود تا شاهد یک واکنش جدی وحتمی وهمه جانبه ومشترک درمقابله یا جمهوری ولایت فقیه ونیروهای تروریست حزب الله و احتمالا"با دیگر بازوهای حکومت ملایان در منطقه باشیم

گزارش یا اعتراض به این نظر


Fereidon August 7, 2020 09:45 PM

جمهوری اسلامی بانی همه جنایت ها در خاورمیانه میباشد این غده سرطان زا باید به زباله دان ریخته شود تا به ارامش برسد

گزارش یا اعتراض به این نظر


مزدک بامدادان August 7, 2020 10:58 PM

این انفحار تنها از آستین کتایب حرب الله و حسن نصرالله میتواند بیرون آمده باشد چنانکه در قتل عام تل زعتر دست پلید مصطفی چمران و امام موسی صدر به همراهی فالانژهای کتایب در کار بود البته میتوانید حدث بزنید پول چنبش امل را چه کسی از ایران پرداخت میکرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


شاپور August 8, 2020 07:22 PM

خامنه ای خوب میداند که در ایران کار از ماکت بازی گذشته !
وقتی خودش را روی زمین کشان کشان میبرند، کسی بفکر درست کردن ماکت وی و مجیز گویانش نخواهد بود

گزارش یا اعتراض به این نظر


اسمال در نیویوک August 8, 2020 07:48 PM

بدختی ما در راه هست جنانچه حزب الهی ها از ترس مردم فرار کنند هیچ کجا جز ایران پناهشون نمیدند برای ایرانیها هم درد سر بزرگی میشوند مثل طالبان که وسط شهر تهران پرچم هوا میکنند !

گزارش یا اعتراض به این نظر


سهیلا حجاب August 9, 2020 04:32 AM

ضرر قاچاق و پنهانکاری رژیمهای یاغی و تروریست یکروز اینطوری نمایان میشود هم مال رفت و هم جان

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی August 9, 2020 03:39 PM

ظرف 4روزیکه ازانفجارشبه اتمی دربیروت میگذرد، شیخ حسن نصرالله ازوحشت خشم مردم ازاینکه ازرفتن بمنطقه موردانفجارپرهیزکرده وبعداز سه روزیک پیام دروغین بروش ویدئوئی برای مردم لبنان داده وادعا نموده که حزب الله درمنطقه موردانفجارحتی یک فشنگ هم نداشته است همه این ادعاها درحالی بیان میشودکه مردم لبنان اظهارمیدارندمکان مورد نظردراختیارنیروهای حزب الله بوده وانفجارنیزتوسط حزب الله واربابش جمهوری ولایت فقیه رخ داده است ازروزیکه این انفجاردربیروت رخ داده یک نابسامانی وهراس برپایوران حکومت اسلامی مستولی گردیده ومردم ایران نیزهمگام وهمصدابامردم مصیبت زده لبنان معتقدندکه انفجاروچنین جنایتی فقط ازحزب الله وحکومت جنگ افروزاسلامی بر میایدولاغیر حال باتوجه بقیام خشم آلودمردم لبنان وورودکشورهای فرانسه وآمریکا وانگلیس بنظرمیرسدکه پایان حزب الله رقم خورده باشد

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی August 9, 2020 03:45 PM

پایان حزب الله یعنی آغازی برای پایان جمهوری ولایت فقیه ونقطه صفر عمرهمه جنگ افروزان وبازوهای نیابتی جمهوری اسلامی درمنطقه ملت ایران نیزچون ملت لبنان باید آماده یک قیام بزرگ وبنیان کن، وآماده برای دفن تاریخی ملایان وفرهنگ شوم این قبیله ضد انسانی وضد ایرانی باشند نابود باد جمهوری اسلامی و سرنگون باد فرهنگ منحط ملایان ضد ایرانی

گزارش یا اعتراض به این نظر


علیرضا August 9, 2020 05:00 PM

هر کجا جمهوری اسلامی باشد فساد سرتا پای آن را می گیرد خواجه حافظ شیراز هم این را میداند

گزارش یا اعتراض به این نظر


حقیقتگو August 9, 2020 10:11 PM

واقعابشدت چندش آوردوچهره بودن مکرون وسیاست فرانسه که حالا برای مردم لبنان وآنهم بعد از انفجار بندرلبنان حامی حق وحقوق مردم لبنان وقطع امورمخرب حزب الله شده است وحتی ازترامپ دراین مورد تقاضای کمک می کند ولی جناب مکرون همان فردی است که چسبیدن برجام ازحکومت حزب الله وجنایتش درایران دفاع می کند وحتی خواهان میانجگیری مابین حکومت آخوندی با آمریکا شده است که ترامپ همچون اوباما باج های کلانی به حکومت طالیبان وحزب الله آخوندی درایران بدهد مکرون نمی داند که بندربیروت وفرودگاه سالهای سال به تصاحب حزب الله بوده ومی باشد وحتی ورود موشک های خامنه ای به لبنان چگونه بوده است ؟ فرانسه هنوز کلیت حزب الله را در لیست تروریستی وارد نکرده است-. چرا مکرون درتظاهرات اخیرمردم ایران که با کشتارها ودستگیرها واعدام ها همراه بودبرعلیه حکومت آخوندی سکوت کرد؟

گزارش یا اعتراض به این نظر


مرغ سحر August 10, 2020 06:25 AM

متاسفانه دل خوش کردن به این تحلیل ها هست که ما رو به فنا داده است غرب علیه حزب الله هیچکاری نمیکنه مکرون تا الان یک کلمه از خلع سلاح حزب الله حرف نزده تا الان همه این حرف ها خیالپردازی هست

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام August 10, 2020 11:35 AM

مردم لبنان باید مکرون بزرگترین حامی جمهوری اسلامی و حزب الله رو به محض مشاهده به سیخ میکشیدند امان از ساده دلی و آی کیوی پایین

گزارش یا اعتراض به این نظر


اسمال در نیویوک August 10, 2020 12:08 PM

فرانسه با راه دادن خمینی و کشتار مخالف خمیمی بدست عوامل حزب الهی و آزاد کردن قاتلان بختیار ودشمنیش را بمردم ایران نشان داده الانه مکرون باز یک جورائی میخواد جنایت شیخ نصراله را ماست مالی کنه

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی August 10, 2020 03:48 PM

حالا میتوان دریافت که هدف قراردادن ومعدوم کردن حاج قاسم سلیمانی در سرنوشت کشور لبنان و متزلزل کردن دولت ضدمردمی وابسته به حزب الله وسرکوب مردم درآن کشورچقدرمفید بفایده بوده است حالا مردم لبنان بخوبی دریافته اند که میتوانند با اتکا به اتحاد وهمدلی کشورخودشان راازشر مداخلات جمهوری اسلامی وتشکیلات جهنمی حزب الله رها نموده وآینده روشنی را برای کشورشان رقم بزنند واین گام بزرگیست درجهت مداخلات تمام عیارجمهوری اسلامی درمنطقه وسپس نوبت بملت ایران میرسد تا سراین ماربشدت سمی وخطرآفرین رابا تمام قدرت له نموده وآنرا تکه تکه نمایند

گزارش یا اعتراض به این نظر


مزدک بامدادان August 10, 2020 08:40 PM

با استعفای دولت لبنان و شواهد موجود به دست داشتن حزب الله و حکومت ایران در انقجار روزهای آینده نشان خواهد داد که چگونه جانیان حزب الله به پای میز محاکمه کشیده خواهند شد البته که دست ملا و شیعه برای همیشه از لبنان قطع خواهد شد اسراییل و دیگر کشورهای منطقه هم خواهان چنین سناریویی هستند

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایرانی August 10, 2020 11:56 PM

بینهایت دردناک هست که حتی یک خلافکار آمریکایی برای مردم دنیا مهم هست ولی چرا ایران و ایرانی برای هیچکس جز خدا مهم نیست؟خدایا اینهمه سال یه نسل کشی و سرکوب خونین در ایران داشتیم ولی دنیا ککش هم نگزید!شاید چون تمام دنیا از منفعت رژیم سرکوبگر سهم دارند جز مردم ایران همه ابله ها میگن مردم ایران بی عرضه و ترسو هستند که ملا در حکومت هست!مردم ایران از همون اول مقابل این رژیم ایستادند ولی ما تحت رژیم تروریست ها هستیم که کوچکترین حرف مخالفی در مقابلشون مثل فرخزاد به فجیعترین قصابی ختم میشه که حتی در کشورهایی رخ داده که امنیت دارند و آزادی!حالا می فهمید چرا اعتصابات و تظاهرات مسالمت آمیز اینجا تا حالا جواب نداده؟خدا و دنیا شاهد باشید ما 40 سال اعتراض بی دفاع کردیم ولی اهریمن روز به روز ظلمش بیشتر شد دیگه از خودمون دفاع میکنیم

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرام August 11, 2020 02:14 AM

این تازه آغاز راه است و ساده انگارانه خواهد بود اگر فکر کنیم حزب الله به این سادگی دست از سر لبنان برخواهد داشت و گورش را خواهد کند مبارزان ضد فاشیسم مذهبی در ایران لبنان و عراق باید بکوشند تا حلال شیعه ساخته رژیم تبهکار اسلامی ایران را به داسی بر گردن این اندیشه پلید ارتجائی تبدیل کنند و برای یکبار و همیشه آنرا به خاک سپارند و در این میان سهم ما ایرانیان هم به لحاض نیروی انسانی و هم بعنوان ملتی که مسئول پیدائی اسلام هار سیاسی در منطقه و جهان میباشد سنگین تر از دیگران است و حتما" با کندن این دمل چرکین از بدن ایران زائده های متعفن آن نیز بسرعت نابود خواهند گشت

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی August 14, 2020 04:38 PM

ازلبنان تاعراق وازسوریه تا یمن، همانطوریکه شاهزاده رضا پهلوی اخیرا"اعلام کردند، وتجربیات 42 ساله گذشته نشان میدهد، همه نا امنی ها و مصیبتهای منطقه ناشی از راهبرد جنگ افروزانه ومداخلات غیرموجه جمهوری ولایت فغقیه در امور کشورهای منطقه بویژه همسایگان است که با متلاشی شدن ونابودی رژیم فقیهان منطقه خاورمیانه میتواند منطقه ای آرام وبدور از خشونت و جایگاهی تاثیر گذار بر صلح جهانی باشد انهدام رژیم جنگ افروز ملایان درتهران شرط اول واساسی برای ایجاد یک امنیت پایدار در منطقه خاورمیانه وخلیج فارس است

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی August 26, 2020 04:58 PM

همانطوریکه خودم بارها نوشته ام، وحالا هم گفته هموطن وکاربرعزیز " آرام " را تائید میکنم، با انقراض فرقه تبهکار اسلامی ونابودی فرهنگ شومشان، واستقرار یک حکومت ملی - مبتنی بردمکراسی وبرآمده از رای راستین ملت ایران، وضعیت منطقه خاورمیانه وخلیج فارس وحتی شاخ آفریقا بطورکلی زیر و رو خواهد شد وبساط همه گروههای تروریستی در منطقه از بیخ وبن سوزانده خواهد شد انروز چندان دیر نیست

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  211296 بازدید |


© copyright 2004 - 2020 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.