آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 12 خرداد ماه 1402 = 02-06 2023

فرزندآوری؛ فیلم: پاسخ یک مادر عروس به وزیر بهداشت خامنه‌ای

شیرخشک نیست، بچه شبها صدای گاو میده!

www.youtube.com/watch?v=AhRyNFvyNyo

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADایران فردا June 2, 2023 12:19 PM

هموطنان ٫ این جماعت آدم کش فرقه جنایتکار ٫ فرزند آوری برای سعادت مردم و وطن نمی خواهند ٫ کودک را برای مقاصد پلید خود و گوشت دم توپ در سوریه و لبنان و یمن میخواهند ٬ آخر به یک نحوی باید بکش بکش این تشنه به خون ها ی کودک کش ارضا بشود

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: