آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 10 آذر ماه 1401 = 01-12 2022

بازی در ورزشگاه قطر، باخت در بیت رهبری و اتاق فکر "ثارالله"

منصور امان

بازی در قطر، باخت در ایران

با توجُه به رویدادهای شگرفی که در ایران در جریان است، شادی مردُم پس از باخت تیم فوتبال اعزامی به قطر کمتر کسی را شگفت زده می کند. ورزش هیچگاه غیر سیاسی نبوده است و این اصل به ویژه در کشوری که در آن یک صف بندی روشن و فعال بین دو جبهه سیاسی مُتضاد تمامی رویدادها را شکل می دهد و به نظم می کشد، بیش از هر نُقطه دیگر اعتبار دارد.

عینی ترین سند در اثبات این ادعا را رژیم حاکم در چند پرده عرضه کرد. در نخُستین گام، "نظام" ابزارهای سیاست خارجی خود را به کار انداخت تا حاکمان قطر را به همکاری امنیتی و سرکوبگرانه علیه تماشاگران و رسانه های ایرانی جلب کند.

در گام بعدی، صدها تن از مُزدوران حُکومتی زیر نام "تماشاگر" و "خبرنگار" برای تامین نیروی انسانی طرح مزبور به قطر گُسیل شدند. پرده فینال این جبهه آرایی، فرو بردن ابواب جمعی سرکوب، ماموران امنیتی و اوباش بسیجی در جلد "هوادار" بود که پس از بُرد تیم اعزامی در برابر ولز، هلهله زن در خیابانها به راه افتادند تا "جو نشاط و همدلی" جعل کنند.

جامعه شاهد آرایش تمام عیار حاکمیت در پهنه جام جهانی فوتبال و تلاش برای استفاده از آن علیه خویش و اعتراضات اش گردید. حتی برای ورزیده ترین مُبلغان حُکومتی یا چشم دریده ترین دریوزگان آستانش نیز انکار این لشکرکشی و درخواست بیطرفی از مردُم در نبردی که "نظام" به جریان انداخته بود، دُشوار می نمود. بازی با مُهره ناسیونالیسم، "تیم ملی" و "پرچم" از این تنگنای توجیهی بیرون آمد.

کسانی که "ملت" را به همراه حُقوق، غُرور و کرامتش زیر پا لگدمال می کنند و آن کسان دیگری که برای بزک این قتلگاه، کاسه شیره "اصلاحات" به دست، سر "ملت عزیز" را زیر آب می کنند، مردُم را به رفتن زیر بیرق "غیرت ملی" اندرز دادند و آنهایی که این کُلاه به سرشان نمی رود را به باد دُشنام و نکوهش گرفتند.

پاسُخ جامعه به جست و خیز چند روز اخیر حاکمیت و مُزدوران میدانی و تبلیغاتی اش مُحکم و دندان شکن بود. کاروانهای شادی با شُعار "مرگ بر دیکتاتور" در سه شنبه شب، خط سُرخی بود که مردُم بین خود و هر آنچه که بویی و نشانی از استبداد مذهبی با هر رنگ و قالب دارد، کشیدند.

"نظام" و اُتاق فکرش با حساب باز کردن روی فوتبال دوستی جوانان و نیز میهن دوستی عامه مردُم وارد کارزار شدند و در انتها به گونه مُفتضحانه ای باختند. تله گذاری آنها بر سر راه خیزش تنها تاثیری که داشت، صیقل خوردن انقلابی مفهوم "ملی گرایی"، ارایه برداشتی دموکراتیک از آن و بیرون انداختن قطعی رژیم ولایت فقیه و تراوُشاتش از این دایره بود.محمدعلی حفظ اللسان December 1, 2022 08:15 AM

بنام خدا ؛بررسیهای تحقیقی تاریخ تکامل وزندگی انسانها بوضوح تمام نشان از ان دارد که گذشت زمان وافزایش طول زندگی انسانها همواره با افزایش عرض آن همراه بوده است گواینکه تناسب لازم را نداشته ودر زیباترین حالت کسری بوده است اما بوده است یعنی اینکه بشر روز بروز در تحصیل سهولتهای حل مشکلات مترتب برحیات خود به تلاش وسعی خود افزوده وموفق هم بوده است ازکشف آتش که بنظر راقم این سطور نقطه شروع بوده است تا به شکافت اتم وهمجوشی انها که ناگفته پیداست این از بعد فیزیکی ان است اما مهمتر ودرخشانتر بعد معنوی قضیه است که گفتگو وتعامل را برای حل اختلافات خود به جنگ وخشونت ترجیح داده وکماکان روز بروز به ارجحیت ان اهمیت بیشتر قائل میشود دلیل انکه جا افتادگی این موضوع در فرهنگها و جوامع مختلف از ضریب همانندی بر خوردار نیست در این مجال ومقال نمیگنجد

گزارش یا اعتراض به این نظر


محمدعلی حفظ اللسان December 1, 2022 08:41 AM

مثال بارز وعینی آن همانا اتفاقات اخیر ایران ؛میهن عزیز ماست چرا حاکمیت نباید تن به حل این مشکل فراگیر از راههای پسندیده اخلاقی گفتگو و تعامل نمیدهد ؟مگر این حیات موقتی زودگذر که کیفیت پایان محتوم آن بر همگان روشن است چقدر و تا چه اندازه از اهمیت بر خوردار است که کشتار جوانان این مردم (از هر دو طرف)بی اهمیت شده است صندوق های رای ونظر سنجی مگر چه بدی دارد که بکار گرفته نمیشود لجاجت در تقابل با مردم بی سلاح و واقعا گرفتار ومشکلدار ابدا که راه بجایی ببرد عقلانیت در دینداری وحتی حفاظت از جایگاه روحانیت ومواظبت از یکپارچگی مردم وسرحدات کشور ومهمتر از انها سلامتی روان جوانان حکم میکندکه برخوردهای خشن فیزیکی راه حل نیست بخدا نیست با یک حکم حکومتی رهیری محترم میشود ارامش را به جامعه برگرداند

گزارش یا اعتراض به این نظر


بهرام December 1, 2022 09:33 AM

تا امروز شاید هیچ ملتی مانند مردم ایران خواهان باخت تیم ملی کشورشان در جام جهانی نبوده و شاید هیچ ملتی هم این مسئله را درک نکند ولی ما مردم ایران خط قرمزی داریم بین ما و حاکمیت و از آن عبور نخواهیم کرد و از امروز تمام اعضای تیم های ملی نه فقط فوتبال باید از تیم ملی جدا شوند واگرنه آنها دیگر قهرمان و ورزشکار ایران نیستند و تنها مهره سوخته و آلت دست آخوندها هستند
یکی دیگر از رسوایهای رژیم خرج کردن میلیونها دلار از پول مردم ایران برای خرید بلیط هواپیما و بلیط ورود به ورزشگاه و هتل برای مزدوران داخلی و هندی و پاکستانی و بنگلادشی بود که با خرج مردم ایران راهی یکی از گرانترین کشورهای جهان یعنی قطر شدند تا فقط برای علی خامنه ای و سران سپاه تبلیغ کنند
جالبتر کشور قطر است که باید دید پس از سرنگونی آخوندها چگونه رابطه ای با ایران خواهد داشت

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: