آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 16 مرداد ماه 1401 = 07-08 2022

نماینده: طرح صیانت به شکل کمرنگ درحال اجراست

روزنامه قرن نو نوشت: حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضائی گفته: من به عنوان نایب رئیس فراکسیون دفاع و پشتیبان فضای مجازی می‌گویم، ما باید پلتفرم‌های داخلی خود را تقویت کنیم. ما برای پلتفرم‌های خارجی احترام قائلیم؛ به شرط اینکه بنا به تخریب نباشد، اما طبیعتا باید کاری کنیم نمایندگی آنان در ایران مستقر شود.»

اما، غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان آباد، درباره نمایندگی پلتفرم های خارجی در ایران، گفت:« در شرایط فعلی ما که تحت تحریم بوده و از نظر آن پلتفرم ها، ما در یک بازار کمتر از یک درصد هستیم، اصرار بر این موضوعات به معنی بستن آن پلتفرم ها است.»

وی معتقد است طرح صیانت به شکل کمرنگ درحال اجرا شدن است و تاکید می کند؛«طرح موسوم به صیانت در هر کجا که بخواهد بررسی شود، به نتیجه نخواهد رسید چرا که چهارچوب درست فکری ندارد.»

گفته شده که طرح صیانت به صورت چراغ خاموش در حال اجراست، درست است؟

بله، برخی موارد مانند محدود شدن دسترسی ها، کنترل پهنای باند و ابزاری که در طرح صیانت برای کنترل فضای مجازی و محدود شدن آن در نظر گرفته شده بود، فعال هستند و استفاده می شوند. ما زمانی که سرعت اینترنت و افزایش هزینه آن را مشاهده می کنیم متوجه می شویم که برخی از موارد این طرح به صورت پررنگ یا کم رنگ اجرا می شود.

موضع دولت درباره طرح صیانت چیست؟

طرح صیانت، سال گذشته که در مجلس مطرح شد، دولت جدید موافق آن بود، به جز بخشی از بدنه وزارت ارتباطات بقیه با این طرح همراهی می کردند. حتی در مجلس نیز هئیت رئیسه با این طرح همراهی می کرد و در جلسه غیر علنی که برگزار شد تا اصل 85 را تصویب کردند؛ به دلیل حمایت از طرح صیانت بود. اما وقتی برخی هزینه ها و عواقب این طرح مشخص شد و با واکنش های اجتماعی رو به رو شدند، مخالف طرح صیانت شدند.Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: