آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 11 خرداد ماه 1402 = 01-06 2023

فیلم؛ گرانی سرسام آور در ایران: چیپس کیلویی ۵۰۰ هزار تومن!
www.youtube.com/watch?v=CrTBd2ML7TA

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: