آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 6 خرداد ماه 1402 = 27-05 2023

چین؛ کارشناس اقتصادی: ایران به یک کارت چانه‌ زنی بدل شده است

پدرام سلطانی، کارشناس و فعال اقتصادی نوشت: در میان ۳۰ مقصد صادراتی چین هم نیستیم. این چنین است که عربستان و امارات و پاکستان برای چین در این منطقه اولویت بالاتری دارند. اقتصاد منزوی و زیر تحریم ایران بیش از یک شریک مهم تجاری، به یک کارت چانه‌زنی بدل شده است...Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: