آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 7 آذر ماه 1401 = 28-11 2022

فیلم؛ جام جهانی: به آتش کشیدن دیدنی بنر تبلیغاتی با پرچم آخوندها

تهران - جردن به آتش کشیدن بنر تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای جام جهانی دوشنبه هفت آذر ۱۴۰۱
www.youtube.com/watch?v=fGpOLeKXPVU

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: