آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

دوشنبه، 27 اسفند ماه 1397 = 18-03 2019

بیانیه؛ جمهوری اسلامی: تبهکاران در رأس قدرت

جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران حامی بیانیه‌ زیر است:
جمهوری اسلامی: تبه‌کاران در رأس قدرت؛ گسترش سرکوب سازمان‌یافته
ابراهیم رئیسی باید در جایگاه متهمان یک دادگاه عادلانه بنشیند

ابراهیم رئیسی که در جایگاه عضویت "هیئت مرگ" در تابستان ۱۳۶۷ حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد، به حکم خامنه‌ای در کشور ما به ریاست قوه‌ قضاییه رسیده است. این انتصاب نشانه اوج‌گیری بیداد در دستگاه قضائی و گسترش سرکوب سازمان‌یافته در جمهوری اسلامی است.
کارنامه ننگین ابراهیم رئیسی، که برخی با تعبیر آن به تجربه‌ قضایی وی حقوق هزاران قربانی او و بازماندگان آنها را زیر پا گذاشته‌اند، از سال ۱۳۵۹ آغاز شد. او ابتدا به سمت دادیاری و سپس دادستانی انقلاب کرج، یکی از خشن‌ترین حوزه‌های دادستانی، رسید. پس از آن به دادستانی انقلاب همدان و تهران منصوب شد؛ مقام‌هایی که در دهه ۶۰ به معنای شرکت در سرکوب فراگیر مخالفان سیاسی با اعمال شکنجه و اعتراف‌گیری و نیز صدور احکام گسترده اعدام بود.

اوج ننگ در کارنامه ابراهیم رئیسی به تابستان ۶۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که او به عضویت هیئتی درآمد که به "هیئت مرگ" معروف است و حکم قتل هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد.

ابراهیم رئیسی از آن پس نیز همواره صاحب سمت‌های کلیدی در دستگاه قضائی، به عنوان یکی از اهرم‌های اصلی سرکوب در جامعه، بوده است، از جمله ریاست سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و دادستان کل ویژه روحانیت.

شرکت در صدور حکم قتل برنامه‌ریزی شده هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به تنهایی کافی‌ست تا ابراهیم رئیسی در جایگاه متهمان به ارتکاب جنایت بر ضد بشریت قرار گیرد. فاجعه تابستان ۶۷ را کلیه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و همچنین قاضی‌های بلندپایه با اعتبار بین‌المللی به عنوان جنایت بر ضد بشریت شناخته‌اند. حتی آیت الله منتظری ـ در زمانی که جانشین خمینی محسوب می‌شد ـ نیز از این اعدام‌ها به عنوان بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی نام برده و اعضای هیئت مرگ را بزرگترین جنایتکاران دانسته است.

انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست دستگاه قضائی اوج وارونگی داد و بیداد در نظام حکومتی ایران است.

ما، امضاکنندگان این متن، که هر یک به نحوی جور و ستم این دستگاه بیدادگر را تجربه کرده‌ایم، با ابراز خشم و انزجار خود از این انتصاب، اعلام می‌کنیم که به روشنگری و اعتراض خود ادامه خواهیم داد تا روزی که این فرد و دیگر همدستان و نیز آمران او رسوا و دربرابر دادگاهی عادل و صالح وادار به پاسخگویی شوند.

بیش از ۴۲۰ امضا

******************

خامنه ای به این دلیل رئیسی را انتخاب کرد

رئیس جدید قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نخستین سخنرانی خود پس از انتصاب از سوی خامنه‌ای گفت: اجرای عدالت فرع بر امنیت است.

به این ترتیب ابراهیم رئیسی که کارنامه نقض حقوق بشر او و به ویژه نقش آفرینی در کشتار مخالفان سیاسی در سال ۶۷ باعث اعتراضات و نگرانی‌های بسیار شده است، تلویحا رویه خود را امنیتی معرفی کرده که حتی مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت را اصلی‌ترین مسئولیت قوه قضائیه دانسته است.

رئیسی همچنین تاکید کرده است: مسئله امنیت مسئله‌ای نیست که بشود نسبت به آن کوچکترین اغماضی کرد.

به گزارش صدای آمریکا، در آخرین واکنش‌ها به ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه، بیش از یکصد فعال سیاسی و مدنی در نامه‌ای انتصاب او را پاداش رهبر جمهوری اسلامی به جنایت کاران دانستند.

پیشتر وزارت خارجه آمریکا انتصاب رئیسی را یک رسوایی توصیف کرد و سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از آن به عنوان بازتاب دهنده وضعیت رو به افول حقوق بشر در ایران یاد کرد.


خامنه ای چرا رئیسی را انتخاب کرد، رُقبایش چرا استقبال کردند؟

منصور امان: انتصاب یکی از بدنام ترین جلادان حُکومتی به ریاست قُوه قضاییه، پهنه دیگری را برای اثبات دُرُستی داوری جامعه پیرامون همدستی باندها و دسته بندیهای حُکومتی در غارت و پایمالی حُقوق آن ایجاد کرده است. آقای روحانی و باند "اعتدال" آشکارا برای آقای رئیسی کف می زنند و وابستگان باند "اصلاحات" یا مشغول سفیدشویی او هستند یا رضایتمندانه در برابر این رُسوایی سُکوت کرده اند.

برگُماری آقای رئیسی از سوی باند حاکم و واکُنش رُقبای آن به روشنی نشان داد که این فقط آقای خامنه ای نیست که مدافع و مُروج انعطاف ناپذیری و خُشونت در برابر جامعه و حُقوق آن است، بلکه رقیبان "مُعتدل" و "اصلاحات چی" او نیز به همان اندازه عقب نشینی در برابر مردُم و مُطالبات شان را به "مصلحت نظام" نمی ببیند.

هرگاه رژیم حاکم با امواج گُسترده و آرام نگرفتنی اعتراضات در جامعه روبرو نبود، شاید نه آقای خامنه ای یک قاتل داغ پیشانی را به قُوه قضاییه می فرستاد و نه باندهای "اعتدال" و "اصلاحات" پُشت سر این گُزینش صف می کشیدند.

آن شرایطی که سال ۹۵ حاکم بود و به آقای روحانی اجازه می داد در تبلیغات نمایش انتخابات ریاست جمهوری ناپرهیزی کرده و از آقای رئیسی به عُنوان کسی که "فقط اعدام و زندان بلد است" نام ببرد، دیگر وجود خارجی ندارد. میدان مانور آقای روحانی در زمین جامعه بسته شده و او اکنون از در کنار صفی که بدان تعلُق داشت، با آن سُخن می گوید.

دُنبالچه های سیاسی او، "اصلاحات چیها"، نیز روزگار بهتری ندارند. خیزشهای توده ای، اعتصابات سراسری و اعتراضهای رو به فُزون، برائت از آقای رئیسی و گوشه و کنایه قهوه خانه ای به او را برای آنها هزینه دار کرده است. همچون دوره نمایش انتخابات ریاست جمهوری، قصاب اوین دیگر کیسه رایگانی برای ریخت و پاشهای عوامفریبانه به شُمار نمی آید. پیام انتصاب او، جنگ با جامعه مُعترض است و آنها که در جریان خیزشهای دی ماه ۹۶، مردُم مُعترض را "اغتشاش گر"، "کرکس" و "بی ریشه" خوانده بودند، هیچ مصلحت بهتری از استقبال فعال یا خاموش از آن ندارند.

برای جامعه ای که با شُعار "اصلاح طلب، اُصولگرا – دیگه تمومه ماجرا" مرزهای خود را با حاکمیت ج.ا در تمامیت آن روشن ساخته، همنشینی باندهای حُکومتی در این کُنج کثیف و بویناک فقط فاکتوری در ژرفش آگاهی آن است. دُشمن آنها همینجاست و خود را به زبانی دیگر مُعرفی کرده است. .مملکت حسین قلی خانی February 4, 2019 07:34 PM

این قوم وقبیله اشغالگرعراقی که پس مانده های همان قومی هستند که بیش از2500سال قبل با غارت وچپاول واتش زدن معبدحضرت سلیمان و(با ظلم وجنایت وشکنجه واعدام ملت یهود رابرده خود کرده بودند> وناجی بشریت کوروش کبیر وملت وسربازان ایران با لشکرکشی بدون خونریزی به بابل(همین عراق امروز)با رهایی وازادی ملت یهود عالم رااز شر این هیولا ها نجات داد واما پسمانده های همان قوم وقبیله با صدها سال ریا وتزویراین باربا لباس دین وپیغمبرملت ایران را به اسارت وبردگی گرفته وخوشبختانه ملت ایران با اگاهی(بخاطر عصراطلاعات واینترنت)به ماهیت اینان وظلم وجنایاتشان پی برده است وناتوانی این نادان موجب پوسیدگی تمامی ستونها وپایه های این حکومت ظالمانه(از بعد فرهنگی واجتماعی وسیاسی واقتصادی ونظامی وبخصوص اعتماد مردم)ترک برداشته وفقط با یک ضربه سراسری وهمزمان بزودی فرو میریزد

گزارش یا اعتراض به این نظر


کناره گیری ظریف حتمی خواهد بود!!! March 7, 2019 11:46 PM

با انتصاب رئیسی به ریاست قوهٔ قضائیه، فشار های بین المللی بر روی «دولت در ویترین» و وزیر خارجهٔ آن جواد ظریف، افزایش و تشدید خواهند شد و ظریف را زیرفشارها خرد خواهد شد
انتصاب رئیسی، کناره گیری جواد ظریف از صحنهٔ سیاست ایران را برای همیشه کلید خواهد زد
جواد ظریف تنها قربانی این انتصاب نخواهد بود و این انتصاب آغاز ریزش ها در درون «دولت در ویترین» خواهد بود
کشتی نظام از درون شکسته و همهٔ ایادی رژیم در حال بیرون پریدن از این کشتی شکسته خواهند بود

گزارش یا اعتراض به این نظر


مسعود March 9, 2019 05:30 PM

انتصاب این جانی آدمخوار برای صاف کردن جاده رهبری آقا مجتبی است برایثبن در این سایت محترم این نطر را نوشتم چرا که در وقت معین برای سرکوب بیرحمانه احتیاج به این لاخ هست تا کسی نفس کش نباشد

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام March 11, 2019 08:01 AM

اعدام‌های بسیاری در راه است از جمله اعدام ظریف و عده ی زیادی بسیجی‌ اقتصادی یا همون تحریم دور زن‌ها تا هم پولها و اموالشان را بالا بکشند هم مثلاً ملت را آرام کنند ولی دیگه تمومه ماجرا

گزارش یا اعتراض به این نظر


taktirandaz.. March 11, 2019 12:52 PM

جنگ قدرت همچنان ادامه دارد بدین ترتیب رئیسی از دایره کاندیدای ریاست جمهوری کنار میرود و خطر اینکه برای آقا شاخ بشود از بین میرود حساب رئیسی هم که مشخص است آرزو میکنم عمر طولانی داشته باشد تا جوابگوی قتل عام جوانان ایران باشد نه میبخشیم نه فراموش میکنیم

گزارش یا اعتراض به این نظر


اردلان March 11, 2019 12:56 PM

انتخاب این قاتل روانی برای ریاست قوه کشتار و زندان رژیم از سوی خامنه ای نشان از فراسیدن پایان عمر ننگین حکومت نکبت جمهوری اسلامی را  میرساند! !
در واقع انتخاب یک آدمکش در راس این قوه بمعنی بازگشت رژیم به دوران نخستین روزهای اشغالگری خواهد بود و آغاز جنایات گسترده چون به قتل رساندن دسته جمعی سران شجاع و شایسته ارتش شاهنشاهی بدستور خمینی جنایتکار توسط یک روانی جلاد به نام خلخالی بی سروپا! !
ابراهیم رئیسی برابر با جلاد خلخالی سادیسمی

گزارش یا اعتراض به این نظر


taktirandaz March 11, 2019 01:01 PM

بعدش میگویند ,,حکومت مردم سالاریست دموکراسی بیداد میکند مرد حسابی روئسای قوای سه گانه را خودت انتخاب میکنی رییس جمهور باید از صافی شما عبور کند نمایندگان باید به تایید خودت و باند دغل بازت برسند پس دیگه برای ملت پشمش ماند این انتخاب های نمایشی را هم حذف کنید و اینقدر به ریش مردم نخندید خدا وکیلی کارتان انقدر ساده و غیر حرفه ای ست که بستنی فروش محل ما هم میدونه چه خبره

گزارش یا اعتراض به این نظر


بابک پرسا March 11, 2019 06:44 PM

آقای منصور امان ؛ در این نگارش شما؛ آنهم بنام (‌ انتصاب یکی از بدنام ترین جلادان حُکومتی )‌ جای پرسش است که آیا چگونه میتوان مشتی از - جلادان حُکومتی - را بنام -آقا - دانست ؟‌

گزارش یا اعتراض به این نظر


حقیقتگو March 11, 2019 10:13 PM

علی خامنه ای وآخوندسانانش زجروشکنجه توهین به هرشکل وفرمی به مردم ایران که بعنوان دشمانانشان به رسمیت می شناسند آنهم بطورعلنی تقدیم شان می کنند دقیقا" آنچه که مردم نمی پسندند وازانها تنفردارند اخوندسانان انجام میدهند مردم می گویند چرا بودجه کشوررا درسوریه وعراق هدرمیدهید بشاراسد را دعوت می کنند که پولها را ببرد می گویند مایحتاج غذائی کمیاب وگران شده مایحتاج مردم را به عراق وسوریه ولبنان می فرستند می گویند چرا با روس ها خوش وبش میکنید دریای خزر را به روس ها می بخشند مردم می گویند بیکارهستیم وکارخانه ها تعطیل است مقادیر نجومی به سپاه پاسداران می بخشند وحوضیه های علمیه مردم می گویند رئسی جلاد نباید رئیس قوه قضائیه باشد رئیسی رئیس قوه قضائیه میشود درنتیجه مردم باید بفهمند که رژیم آخوندی به نابودی نسل ایرانی کمربسته است

گزارش یا اعتراض به این نظر


کاریکامراناتور March 12, 2019 01:53 AM

ما که از روز اول به شما عرض کردیم که روحانی و رئیسی از یک جنس هستند و در عقاید کاملا مشابه و فقط ماموریت های این ها متفاوت هست ولی برای پنجاهمین بار بعلت اعتقادات باطل قرون وسطائی از نوع سنت یا تشیع باز گول خوردید و 40 میلیون نفر برای انتخاب این دو متعفن مکلا صف کشیدید حالا هم هر دو نفر را گذاشته اند در کاسه ی شما کسانیکه در ماه عکس امام می بینند و منتظر ظهور یک کودک از ته چاه هستند هرگز منتظر فردای روشن نباشند این حکومت که بر اساس عشق به ایرانزمین نیست این ها فرهنگ امام حسین را دارند و داستان هایش هم تماما دروغ های آخوندها هستند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  35287 بازدید |


© copyright 2004 - 2019 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.