آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 2 فروردین ماه 1402 = 22-03 2023

فیلم؛ محاکمه دیدنی حاجی‌ فیروز در دادگاه قاضی شرع با هادی خرسندی

بخشی از ویژه برنامه نوعید صدای آمریکا؛ در سالی که همه چیز رنگ و بوی «زن زندگی آزادی» داشت باید هم قصه حاجی فیروز را از نو نوشت؛ البته متاسفانه گرفتار دادگاه و محاکمه به دست قاضی شرع هادی خرسندی شده است.

www.youtube.com/watch?v=njv7-H5D9xk

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: