آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 13 مهر ماه 1401 = 05-10 2022

فیلم؛ اماماتون گفته بودند این ضجه ها آخر عاقبت خوبی نداره..

ضجه های مادر پارسا رضا دوست، جوان ۱۸ ساله ای که در اعتراضات به دست مزدوران خامنه ای به قتل رسید. می گوید: همه ایران بدونند که بچه ام در راه آزادی ایران رفت...

کاربری نوشت: اماماتون گفته بودند که این گریه ها آخر عاقبت خوبی نداره...
www.youtube.com/watch?v=mGtBFOXdJo0

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADایران فردا October 5, 2022 02:48 PM

صدای شیون و فریاد این مادر در غم فرزند ۱۸ ساله اش که به دست دژخیمان این فرقه جنایتکار و تبهکار به قتل رسید شنیدید
یک حیوان درنه حیوان هم نوع خود را اینطور سلاخی نمیکند ٫ لغتی در جهان متمدن وجود ندارد که درجه جنایتکاری این فرقه جانی را توصیف کرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


خسرو October 5, 2022 07:48 PM

خامنه ای و خانواده اش دچار بیماری و بدبختی و اتش خواهند شد
مرگ بر خامنه ای فاسد
لعنت بر قبر متعفن خمینی مادر خراب

گزارش یا اعتراض به این نظر


شیدا October 5, 2022 07:56 PM

خامنه ای ای ملعون ذلیل، به زودی ملت انتقام سختی از تو و مدافعان ملعونت خواهند گرفت، امیدوارم اون مجتبی و اون پسرهای فاسدت و اون دختر های هرزه ات به زودی به دست ملت بیفتن

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: