آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 8 آذر ماه 1400 = 29-11 2021

فتوای مرجع حکومتی در باره نگهداری سگ و گربه

مجلس ولایت چندی پیش طرحی را با عنوان صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات مطرح کرد که در روزهای اخیر بسیار بحث برانگیز شده است.

در فتوای آخوند مکارم شیرازی در پاسخ به استفتای اقتصادآنلاین درباره نگهداری سگ و گربه آمده است: "نگهداری سگ اگر به قصد استفاده مشروع و عقلایی مثل نگهبانی باشد اشکالی ندارد. ولی خرید و فروش و نگهداری سگ های زینتی و امثال آن جایز نیست. نگهداری سایر حیوانات مانعی ندارد. ولی سزاوار است افراد با ایمان هدفی از آن داشته باشند هر چند استفاده از زیبایی و یا صدای خوش آنها باشد در ضمن باید این امر به اسراف‌کاری و یا آزار و اذیت دیگران منتهی نشود. ضمنا بدن گربه پاک است ولی فضله و ادرار آن نجس است و اگر جزئی از بدن آن مثل مو در بدن و لباس باشد نماز با آن اشکال دارد".
امید November 29, 2021 03:52 PM

کسی میدونه چرا انقدر آخوندا با سگ ها دشمنی میکنن؟

گزارش یا اعتراض به این نظر


موسوی November 29, 2021 04:40 PM

در ضمن این مردک یادش رفت که بگوید که تمام بدن این اخوندها و طرفدارانش از کثافت کثیفتر و نجستر است ، بدبخت‌ها هر روز که میگذرد به قفس قبرستان و قبرتان نزدیکتر می‌شوید ، دست خمینی درد نکند که شما را روی کار آورد که روی خودش و نجس شما را به تاریخ و این دنیا نشان داد !

گزارش یا اعتراض به این نظر


حقیقتگو November 29, 2021 05:19 PM

تاکنون هرگز نشنیده ایم و یادرمطبوعات خوانده ایم که حیوانات خانگی درصدد برده کردن ویا مغزشوئی صاحبانشان برآمده بودند ولی کتوب مذهبی اسلام ورساله های آخوندها که سالهای سال درمتن هایشان ارتجاعی خفته دارند دستورعمل برده بودن اسلام ومغزشوئی ونفاق وکشتن وکشتارواستبداد وخفقان را تبیلغ کرده ومی کنند فقط کافیست به شکل وفرم کلمات وجملات شمشیروارانه متون این کتاب ها توجه کنید درحقیقت محض داشتن و نگهداری کتوب اسلامی و مهرو جانمازوآنهم برای ایرانی ها باید ممنوع شود

گزارش یا اعتراض به این نظر


بهادر November 29, 2021 08:13 PM

حاجی شکر تا خیلی گران کردی ما دیگر صبح ها چائی شیرین نمیخوریم نون و پنیر خالی

گزارش یا اعتراض به این نظر


آریا پارت November 29, 2021 10:45 PM

عن سگ و گربه به دین و نماز همگی شما بی مغزها

گزارش یا اعتراض به این نظر


امیرارشادی November 30, 2021 08:16 AM

ولاکن فتوای ملت
هر لاشخور یا که زالو همچنین روباه و جغد
ارزشی دارد که هیچ ملا و آخوندی ندارد
مفت خور تر ز آخوند در جهان نیست جانوری
برحذر باشید ز آخوند این موجود پلید

گزارش یا اعتراض به این نظر


خسرو November 30, 2021 10:50 AM

این حیوانات نازنین و وفادار که بهترین دوست انسان هستند در اسلام نجس اعلام شدند هر چند در مقام مقایسه خود آخوندها از سگ نجس ترند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: