آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 3 آذر ماه 1401 = 24-11 2022

فیلم؛ کنسرت: تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود با ریتم آهنگ!

کنسرت شاهین نجفی: تا آخوند کفن نشود این وطن، وطن نشود!
www.youtube.com/watch?v=pRkHewKo3ZM

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: