آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

سه شنبه، 19 فروردین ماه 1399 = 07-04 2020

کرونا؛ چرا مجلیسان ولایتمدار در سوراخ عافیت خزیده‌اند؟

بهارنیوز: ویروس کرونا با تمام درد و رنجی که به بار آورد عیار، جایگاه و وجاهت بسیاری از اشخاص، سازمانها و نهاد‌ها و حوزه‌ها را برای مردم ایران عیان ساخت و قطعا در پساکرونا نگرش‌ها به امور سیاسی، اجتماعی و دینی بسیار متفاوت از پیشا کرونا خواهد بود.

شوربختانه در این برهه از زمان نهادهایی چون مجلس، شورای نگهبان و مصلحت و ... به جای آنکه چون فرماندهی شجاع و نترس در میدان جنگ امید بخش باشند، رهبری و مسئولیت را بر عهده بگیرند خود به گوشه عافیت خزیدند و با شرمساری در بزنگاه غائله سر در لاک سلامت خویش فرو بردند و ملتی را تنها وا نهادند.

آنان که خود را نوکر مردم خطاب می‌کنند کجا هستند و چرا چنین از معرکه گریخته‌اند؟ آنها آنچه را می‌گویند اعتقاد ندارند؟ چرا فقط هنگام ثبت‌نام احساس تکلیف می‌کنند؟! این همه از حجم از بودجه و رسانه و پرسنل و امنیت و......برای نهاد‌هایی که در چنین لحظات سختی ملتی را تنها به حال خود را رها می‌کنند به چه منظور است؟ این همه بحث بگیر و ببند، سر و صدا و... ...در مجلس برای منافع ملت است یا فقط جنگی زرگری است برای گریختن و فریفتن؟

مجلسی که در این سخت روزگار نه کارایی دارد و نه نقشی دارد و فورا غیبش می‌زند و یا خوابش می‌برد بهتر نیست که کلا تعطیل شود؟ با چنین رفتار‌هایی از مجلسیان و دیگرد مدعیان هنوز انتظار داریم مردم اعتقادی به رای دادن داشته باشند؟

البته این روزگار نشان داد اگر مجلس و برخی نهاد‌های دیگر تعطیل باشند به نفع و صلاح مملکت است و هیچ اتفاقی هم نمی افتد همان امور با کمی تدبیر بدست کارمندان و مسئولین میانی و...انجام می‌گیرد. آقای دکتر لاریجانی من با شرمساری احساس می‌کنم در قرنطینه اخلاقی هستم تا قرنطینه سلامت.Dariush December 20, 2019 01:40 PM

بدین وسیله چادر از سر نظام در مقابل نا محرم بر زمین افتاده و ماهیت کاملا نظامی، شمشیری و اسلام زوری آن مشخص میشود؛ وقت آن رسیده که مردم ایران به هر اسلحه گرم و سرد برای محافظت خود و خانواده خود مسلح شوند

گزارش یا اعتراض به این نظر


حقیقتگو December 20, 2019 08:35 PM

همانطورکه آخوند الهدی وسران سپاه پاسداران بطورعلنی گفتند که این مجلس به خودی ها تعلق دارد که چنین هم شده ومیشود- قالیباف و خانواده که دردوران ریاستش درشهرداری به همه گونه چپاولگرهای میلیاردهائی وزمین خواری ها و ساخت و سازهای غیرقانونی متهم هستند ودرحقیقت می بایستی همچون سلطان سکه محکوم ورد مال واعدام میشد که حالا راهی مجلس میشود هنوزبدهکاری هیولائی چندصد میلیاردی شهرداری برجا مانده قالیباف پرداخت نشده است!

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی December 21, 2019 09:37 AM

اولین کسی که باید صورت اموال خود در داخل وخارج از کشور را به ملت ایران گزارش نماید محمد باقر قالیباف دزد بزرگ است که هنوز اختلاسها و بخشش های نجومی ملکی وبده بستانهای او با اعشای شورای شهر پیشین ومداحان هنوز بعنوان یک پرونده ناگشوده در شهرداری وشورای شهر مورد بحث است

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی January 19, 2020 04:02 PM

با انصراف وعدم کاندیداتوری علی لاریجانی برای انتحابات اسفند ماه پیش رو گویا مهندسی انتخابات وانتصابات براین پایه برنامه ریزی و هدف گذاری شده که قالیباف جانشین علی لاریجانی در مجلس بشود و خامنه ای هدفش ایسنت که علی لاریجانی را برای انتخابات بزعم خودش 1400 بجای حسن روحانی بنشاند زهی خیال باطل واحمقانه

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی January 20, 2020 03:24 PM

فقط پرونده اقتصادی نیست پرونده خانم بازی - دزدی - رانت خواری - قاچاق فروشی - منقل نشینی وزد وبندهای پشت پرده واز همه مهمتر دستمال بدست داشتن یزدی برای مالش خا های ولایت فقیه که حالا دارند اجرت کارشان را میگیرند باید گفت اینها نه روئی بیش مردم دارند ونه جائی در بستر حکومت

گزارش یا اعتراض به این نظر


سعید خیامی January 20, 2020 10:38 PM

قالیباف هم دروغ می‌گوید تا انتخاب شود وقتی انتخاب شد مانند حسن روحانی هیچ کدام از قولایش را نمیتواند ونه میگذارند انجام بدهد البته اگر رجیم جنایتکار مانده باشد؟؟؟

گزارش یا اعتراض به این نظر


حقیقتگو January 22, 2020 07:12 PM

روبا ها وشغال ها که تصور میکردند که هرآنچه ازمردم می ربودند و طعمه گرگ ها میکردند ودروصف گرگ های مهربان اسلامی چنین وچنان می گفتند که بتوانند درسرسفره گرگ ها جائی داشته باشند به یاس ونانیدی شان انجامید که گرگ ها سفره های رنگین شان را با روباه ها وشغال ها تقسیم نمی کنند - وحالا هم گرگ ها درپی معدوم کردن همان روباه ها وشغال ها برآمده اند - مجلس درحقیقت محض اطراق ها عناصرانتخابی علی خامنه ای و فک وفامیل هایش و همچنین ده ها چپاولگر وجنیاتگربا دست های آغشته به خون مردم ایران است درحقیقت یک دورهم نشینی گرگ ها وزوزه کشیدن آنهاست

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی January 23, 2020 04:44 PM

اعضای حاضر درجلسه شورای عالی سیاستگذاران جبهه اصلاحات ودبیران کل حاضر دراین جلسه باید بعنوان خائنین به ایران وملت ایران منتشر شود تا ملت ایران بدانند دبیران و اعضای شورای عالی چه مفسدان و چه رجاله هائی هستند این شورا و اعضای حاضر درآن که هنوز نتوانسته اند صدای خشم وضجه های مردم ایران را بشنوند دقیقا" عناصری هستند که در این مصیبت چهل ساله در زمره متهمین ردیف اول خیانت بکشور وملت ایران هستند درشرایطی که یک ملت به فلاکت اقتصادی افتاده است و وضعیت معیشت وزندگی روزمره مردم ساعت به ساعت وخیم ودردناکتر و وخیم تر میشود این فاحشه های سیاسی دارند به سخنان رهبر معظم استناد میکنند و با نهایت وقاحت ودریوزگی هنوز دارند سخن از انتخابات پرشوری میکنند که بتواند ضامن ماندگاری نظام وقیحان وفقیهان ابله و جنایتکاران اسلامی یاشد! ! ! ! !

گزارش یا اعتراض به این نظر


s January 24, 2020 06:38 PM

سیلندر اگر خوب آببندی بشه تحمل فشارهای غیر معمول را هم خواهد داشت

گزارش یا اعتراض به این نظر


حقیقتگو January 27, 2020 08:04 PM

خامنه ای دانسته که درایران هیچگاه رهبری چه دینی و چه کشوری ندارد ومورد لعنت ونفرت وتوهین مردم واقع شده است دچارترس ووحشت واقعی درفروریختن ستون های حکومتی وامپراطوریش شده است وخامنه ای برای حفظ موجودیتش اقدام به تحویل دادن دربست مجلس به عناصرچپاولگرو جنایتگرواستبداد وخفقان سازوضدمردمی که همان اصولگرها که ذوب شده درافکارواعمال پلید ضدمردمی وی هستند می باشد - درحقیقت محض خامنه ای لیستی ازمدت هاقبل برای افرادی که باید مجلس نشین شوند تهیه کرده است ونیازی هم به انتخابات عوام فریبانه مجلس نبوده است و ازمدت هاپیش خامنه ای راه ورود بسیاری به اطاقگاه مجلس اخوندی بسته بوده است خامنه ای قالیباف ها والهدی ها وطوسی ها وآقازاده هاو سران سپاه پاسداران وبسیج وارگان های بیت رهبری برای مجلس انتخاب کرده است

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام January 30, 2020 07:39 AM

خامنه ای با افتضاحی که بار آورده در واقع تنها اپوزیسیون موفق ضد رژیم است که دارد سقوط رژیم را هر روز بیش از پیش تضمین میکند بلکه کم کم دارد مرا به این شک می اندازد که نکند خود خامنه ای مامور اصلی اجرای نقشه ی سقوط جمهوری اسلامی است چون هیچ کارش نه تنها با عقل سلیم جور در نمی آید بلکه حتی منافع پاسداران و بسیجیان را هم دارد نادیده میگیرد به هر حال برای اولین بار میخواهم از خامنه ای به زبان خودش تشکر کنم که یک تنه و بی ترمز دارد سقوط رژیم و مرگ ملایان و پاسدارها را تسربع و تضمین میکند "اسپاسیوا خامنه ای"

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی January 30, 2020 12:07 PM

تحریم انتخابات موضوع بسیار با اهمیتی است که سران رژیم بویژه حسن روحانی ودرکنار او بعضی اصلاح طلبان گندم نمای جوفروش بیشرمانه بدتبال جمع کردن هیزم برای گرم کردن تنور انتخابات هستند تلاشی بغایت مذبوحانه وضد مردمی داده های میدانی نشان میدهد که اکثریت بزرگی از مردم حتی مسلمانان غیر سیاسی که در طبقه بندی اجتماعی در زمره قرودستان ولایه های پائینی جامعه هستند هیچ تمایلی به صحبت کردن در مورد انتخابات ندارند تا چه رسد به اینکه بخواهند در صف خریداران متاعی باشند که دیگر خریداری ندارد

گزارش یا اعتراض به این نظر


قاسم January 30, 2020 05:05 PM

کاغذ رای شما را به خون عزیزانمان آغشته میکنیم و در صندوق بی عدالتی شما خواهیم انداخت از کدام رای صحبت میکنند از رای به بی قانونی یا از رای به کشتن جوانانمان که بیگناه فقط گفتند شما دزدید ما شما را نمی خواهیم باید کشته می شدند ما همه یک تن هستیم و بیشماریم و رای به دزدان قاتلان و دروغگویان نمی دهیم

گزارش یا اعتراض به این نظر


فریبرز January 31, 2020 11:54 AM

کاری کرده اند که دیگر برای ”انتصابات“ هم کسی باقی نمانده است، انتخابات پیشکش! !

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام February 5, 2020 12:38 PM

مشکل تویی ای چلاق ناقص آدمکش رای بی رای مردک مفعول بی کس و کار آماده مرگی به شدت دردناک باش مرگی که مرگ قذافی در مقابلش پیک نیک به نظر بیاید وخطاب به ایرانیان هم میهنان تنها دوست ما در جهان یعنی ِآمریکا و به خصوص پرزیدنت ترامپ و دولتش چشم دوخته اند که ببینند آیا ایرانیان با رای دادن و شرکت در نمایش انتخاباتی آخوندی به این رژیم جنایتکار مشروعیت میدهند یا نه هر کس که رای بدهد از خامنه ای جنایتکار تر است و مطمئن باشید در ایران آزاد فردا هر که در این انتخابات شرکت کرده باشد سرنوشتی بهتر از خامنه ای و سایر کفتاران اسلامی نخواهد داشت به هوش باشید و به هر کسی که میشناسید بگویید در این نمایش کثیف که تضمین ادامه ی عمر رژیم است شرکت نکنند و اگر کسی شرکت کرد مشخصاتش را یادداشت کنید زیرا در آینده باید ایران را از وجود آخوندپرستان پاک کنیم پاینده ایران

گزارش یا اعتراض به این نظر


ال February 5, 2020 03:06 PM

خامنه ای خیلی غلط کرده مگر چه کاره مردم است که فتوا میدهد سخنان ایشون به اندازه پارس سگ وحشی برای مردم ایران ارزش ندارد

گزارش یا اعتراض به این نظر


حقيقت گو مجيد February 5, 2020 03:20 PM

هموطنان گرامي گول حرفهاي اين جاني خائن را نخوريد چون مادر زاد دروغگو و رهبر دزد ها است
وظيفه همه هموطنان گراميست كه كلا دهه زجر را تحريم و در انتخابات شركت نكرده و انتخابات را كلا تحريم كنيد
بيدار باشيد اگاه باشيد با هم باشيد
وطن اي پاره اي جانم

گزارش یا اعتراض به این نظر


خسرو February 6, 2020 01:38 AM

مردمی که در انتخابات شرکت میکنند این نشانه حماقت، نادانی، ترس از حکومت سرکوبگر و بی ارادگی ، کوته اندیشی و جهل سیاسی و اجتماعی آنهاست

گزارش یا اعتراض به این نظر


ziba February 6, 2020 12:01 PM

پیشنهاد من به همۀ ایرانیان آزاده ای که در خارج از ایران حضور دارند این است که؛ در روز برگزاری انتصابات آخوندی، جلوی کنسولگریها وسفارتخانه های حکومت خونخواران جمع شوند و کسانی را که برای رأی دادن وارد میشود هوکرده و با شعارو فریاد، خائن خطاب کنند، ضمناً قیافه ها و نام این خائنین را برای افشاگری، و ثبت در سینۀ تاریخ خوب به خاطر بسپارند، و فیلم و عکس تهیه کنند!
پیروز باد جنبش جهانی ایرانیان سرنگونی طلب****

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی February 6, 2020 03:06 PM

درطی چهل سال گذشته که انتخاب بین بدوبدتردرکلیت نظام بعنوان یک سیاست کلی نهادینه شده است، دوسوی قضیه یعنی اصلاح طلب واصولگرا بعنوان نیروی کششی این گاری فرسوده وازکارافتاده عمل کرده اند بانیان این تئوری احمقانه وشکست خورده درهمه ادوارانتخابات هرباربا فضائی انقباضی ترمانند اسب عصاری بدورخودشان چرخیده اند حال دچارسرگیجه ای غیرقابل درمان شده وهریک درتلاش هستند تا شاید این بارنیزبتوانند بیش از80 درصد مردم خشمگین وبستوه امده رابه پای صندوق رای وادامه این دورباطل بکشانند وقتی خامنه ای برای چندمین بارتکرارمیکند که اگرچشم دیدن مراندارید، بخاطرامنیت وکشورپای صندوقها بیائید! بدان معناست که این ملای خبیث ازعمق نفرت ملت ایران بخوبی مطلعست ومیداند که اینباربرخلاف همه ادوار گذشته بازی شکل وشمایل دیگری خواهد داشت تحریم انتخابات باید هدف باشد

گزارش یا اعتراض به این نظر


اسمال در نیویوک February 6, 2020 03:52 PM

میره تو صف رای میده انگشت رنگیشم بال بال میکنه همین هائیکه انتخاب کردند دربست میشوند نوکر و کلفت خامنه ای یعنی تو که رای دادی به اندازه آفتابه توالتش ارزش نداری اجازه نمیدن از در مجلس گذر کنی

گزارش یا اعتراض به این نظر


Baran February 6, 2020 05:03 PM

آقای خامنه ای اتفاقاً من چون ایران را دوست دارم راُی نمیدم
من توییتر ندارم دوست دارم این یک هشتک بشه

گزارش یا اعتراض به این نظر


mari February 6, 2020 07:39 PM

البته که دغدغه اکثر ما مردم دغدغه کشور عزیز ایران است که چهل سال در چنگال شما دژخیمان فرو مایه و رزل اسیر شده و هر بار که در این مدت اعتراضی به فساد و دزدی ها و ظلم و ستم تان شد با سرب داغ مردم را به قتل رساندید و امروز پس از کشتار بیش از هزار نفر در آبانماه با بی شرمی و وقاحت آخوندی از مردم رای مشروعیت و اعتبارهم می خواهید کارنامه خباثت تو آدم پلید از تابستان 1367 اظهر من الشمس است و چقدر حکومت باید بی شرم باشد که نمک بر زخم مادران داغدار می ریزد و ترا در منصب بالاترین قضاوت بر می گزیند عزت و سرافرازی کشور ایران و مردم ایران در جهان سپردن شما چپاولگران و عارتگران به گورستان تاریخ است به همت همه ما ملت ایران دست شما دشمنان ایران را از قدرت قطع می کنیم و به پای میز محاکمه عادلانه می کشانیم و برای چنین رخداد تاریخی بزرگ و مبارکی لحظه شماری می کنیم

گزارش یا اعتراض به این نظر


قاسم February 7, 2020 12:18 AM

این رهبر نفهم اول توسط شورای نگهبان هر که را می خواهد انتخاب می کند بعد از ملت می خواهد که اگر ایران را دوست دارند باید در انتصابات ما شرکت کنند عجب آدم کلمه ایکه در خور این هیولا باشد پیدا نمیکند

گزارش یا اعتراض به این نظر


b February 8, 2020 12:18 PM

بچه که بودیم وقتی طرحی یا پیشنهادی به همبازی ها می دادیم و هیچکس طرح و نظر ما را به فلان چیزش هم حساب نمی کرد یک فحش ناموسی می بستیم به دم طرح که هرکی موافق نباشه مادرش یا خواهرش فلان است و فلان حال این روش به سردمداران مملکت نیز سرایت کرده

گزارش یا اعتراض به این نظر


بابک د.د. February 8, 2020 01:44 PM

در اسلام چون خودکشی حرام است و با این وجود تصمیم به خود کشی گرفته اید ، تنها کافیست بر روی ماشین خودرو خود بنویسید :" برو دست علی به همرات " و یا بنویسید " برو به امید خدا "
ولی اگرتصمیم گرفته اید که فرزندانتان را به قتل برسانید ، تنها کافیست به پای صندوق رائی قاتلین بروید

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام February 8, 2020 02:35 PM

بعد از فجایع آبان هر کس رای بدهد عملا شریک جنایات رژیم است و در فردای آزادی ایران مستوجب اشد مجازات میباشد در فردای آزادی ایران جایی برای نفس کشیدن ویروسهای اسلامی وجود ندارد

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی February 8, 2020 03:22 PM

سایت الف مربوط به احمد توکلی غلط زیادی میکند توکلی میداند که درفردای سرنگونی جمهوری اسلامی باید پاسخگوی جنایاتی باشد که در دوران اولیه انقلاب درشهرهای بابل وآمل وبهشهر و بعنوان دادستان وقصاب مردم مازندران بوده است بعدازآنهم بعنوان یکی ازمهمترین مهره های رژیم در بسیاری از دزدیها وغارتگریهای رژیم در کنارصادق زیبا کلام بعنوان پدرشوهر دخترش همراه و همدل این حکومت وهمه سرکوبهای خونین رژیم اسلامی بوده اند مردم پای صندوق نخواهند آمد چرا که بخوبی دریافته اند رای شان فقط برای نمایش تبلیغاتی است ونه تغییراتی راستین در جهت امکان تغییر زندگی 95 درصد ازملت ایران که در طی چهل سال گذشته همه چیزشان را از دست داده اند تحریم انتخابات باید بیک شعار محوری وملی بدل شود براندازم و تبلیغ در مورد تحریم انتخابات در داخل کشور یک وظیفه ملی است

گزارش یا اعتراض به این نظر


محمود February 9, 2020 05:43 AM

دیگه خیلی خنده داره اگه کسی رای بده خیانت است به ایران و ایرانیان

گزارش یا اعتراض به این نظر


قلی ایرانی February 9, 2020 05:13 PM

حاج مکارم حیف از شیراز که فامیلی تو شیرازیه اون زمان که 1500 انسان باسوتد در آبان جان باختن تو کجا بودی ؟
آن زمان که هواپیما اوکران را زدند و 176 نفر را جز غاله کردند تو کجا بودی ؟
آن زمان که 8هزار نفر را گرفتند و معلوم نیست کجا بردند تو کجا بودی؟
هنوزم بگیر بخواب صداتم در نیاد روی چند تا کاسه لیس و نوکر صفت خودت حساب باز نکن

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایرانی اصل February 9, 2020 05:25 PM

شماچرا به زلزله بیکاری فقر فحشاویران کردن فروش و واگذاری قسمتهای مختلف ایران توجهی ندارید؟چرا به بدبختی های مختلفی که برای ملت ایران ببار اوردیدتوجهی ندارید؟ولی ششدانگ حواستون پی انتخابات و22 بهمن هست؟ازسقوط وحشت دارید کسیکه ایران دوست باشه ملت ایران راهم دوست میدارد نه انکه ملت رابکشد وزمینه را برای فقروفحشاودزدی واختلاص وغیره اماده کند پس شما خونخواران ودژخیمانی بیش نیستیدوایران و ایرانی رابه غنیمت گرفتید اگر راست میگویید و ایران دوست و ملت دوست هستیدحکومت رارهاکنید و بروید پی کارتان وملت رابحال خودواگذارید شماکه ازاداره کشورو مملکت داری چیزی بلد نیستیداین چهل سال نتیجه بی لیاقتی شمارانشان میدهدوشماهامردودهستیدودلار 7تومنی دراثر بی لیاقتی رژیم اخوندی 14000 تومان یعنی به 2000 برابررسیده ودرنتیجه ملت 2000 برابرفقیرترشده اند لعنت برشماباد

گزارش یا اعتراض به این نظر


بابک د.د. February 9, 2020 09:56 PM

اینها با این قیافه نئاندرتال شون ، آبروی زیبائیهای ایرانیان را در جهان بردند و حال با پروگی از عزت مردم صحبت می کنند

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی February 17, 2020 04:02 PM

اینکه چنین آماری بتواند بطورموجه موردقبول واقع شود جای تشکیک دارد چراکه درجمهوری اسلامی کارآماری کردن آنهم بصورت میدانی وپرسشنامه ای امری بسیاردشوارمینماید اما درعین حال میتوان آنرا مبنائی احتیاط آمیزارزیابی نمود چرا که دراین روزها جوعمومی وبرداشتهای میدانی درتهران وشهرستانها، بویژه شهرستانهای نزدیک تهران مثل کرج وساوجبلاغ و روستاهای اطراف انها، وروستاهای مثل شمشک ومیگون وگاجره ولواسانات هم حکایت ازبی میلی وبی اعتمادی عمیق مردم نسبت به انتخابات دارد دریک برآوردسرانگشتی درمترو وتاکسیها واتوبوسها و صفهای نانوائی وبقالی وشقالی هم حکایت ازبی رغبتی مردم برای شرکت در انتخابات دارد واقعیت اینست که اکثریت بزرگی ازمردمان شهر نشین وح-تی حاشیه نشین به این حقیقت رسیده اند که هرانتخابی در جمهوری اسلامی یک خیمه شب بازی است که سرنخ آن دربیت رهبریست

گزارش یا اعتراض به این نظر


گل آقا February 17, 2020 04:44 PM

14 15 نفر گفتن رهبر استفابده ببینید چه بلائی سرشون آوردند نه حرف بدی زدند نه توهین کردند
آقای خامنه ای کی شما را انتخاب کردهبا کدام نظر سنجی و رای مردم شما شدید رهبر و به تمام ارگان کشور دست انداختید
از سوئی مجلس نمیخواد بنزین گران شود شما دستور میدهید گران شود آنوقت پشت تریبون دروغ میگوئی مثلا من کار شناس نیستم و ولی پشتیبانی میکنم از گران شدن و همین یک کشور را بهم ریختی و 1550نفر را کشتی و 8هزار نور را زندانی کردی و هر چه در توان داشتی کشتی و خراب کردی گذاشتی گردن کسان دیگر

گزارش یا اعتراض به این نظر


حقیقتگو February 17, 2020 08:04 PM

جزیره ای بنام جزیره مارها که متعلق به کشوربرزیل است فقط مارها دران زندگی می کنند و هیچ جانوروپرنده ای دراین جزیره وجود ندارد وپرنده گان انکاردانسته به این جزیره پروازوتخم گذاری نمی کنند مارها هرگونه جانوری وپرنده ای طعمه کرده اند ودرحقیقت مارها دیگرمارها را طعمه می کنند حکومت اخوندی ازبدو ظهورش همانند مارها به طعمه کردن رفاه واقتصاد و تمدن وروح وروان مردم وآینده نسل جوان و دارائی های کشورو همچنین طعمه کردن بسیاری ازمردم رو آورد اگرمردم می خواهند که مارها تمامی نسل ایران ها را طعمه نکنند وایران به کشورهای مارهای عبابردوش تبدیل نشود باید هرگونه انتخابات وجهه دادن به حکومت مارها را تحریم کنند

گزارش یا اعتراض به این نظر


mari February 17, 2020 08:10 PM

یعنی این بیست و چهار دو دهم در صد که می خواهند در انتصابات شرکت کنند حس انسان دوستی ندارند برای آنها حکومت آدم کش و دزد و فاسد که طی این چهل یکسال فجایع بزرگی ببار آورده و هر سال از سال گذشته مردم را بیشتر در فقر و بدبختی فرو می برد و ماشین سرکوبش شتاب بیشتری می گیرد اهیمت ندارد آیا همه این افراد مثل ظریف و روحانی و دیگر عناصرفاسد از بدنه حکومت هستند و منافع و امتیازات سرشاری دارند که چشمشان را بر واقعیت های تلخ مادران داعدار بسته اند رای هر یک ازافراد این گروه به معنای حمایت کردن از جنایات چهل ساله این حکومت است و ملت داغدار ایران پشت کردن این عده از هموطنان خود را فراموش نخواهند کرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام February 18, 2020 07:24 PM

انگشت در خون نمیزنیم رای بی رای

گزارش یا اعتراض به این نظر


Sara February 18, 2020 07:55 PM

همه اونایی که در تشییع جنازه سلیمانی تان شرکت کردند رای هم‌ می دهند تازه از شناسنامه آنهایی که روز تشییع جنازه قاسم سلیمانی زیر دست و پا له شدند هم می توانید استفاده کنید :) ؛) ؛) ما براندازها و معترض ها هم رای نمی دهیم

گزارش یا اعتراض به این نظر


حقیقتگو February 18, 2020 08:06 PM

بسیاری ازمردم که تابحال بی فکرانه و بی مسئولانه وتنها ازروی ترس به پای صندوق های راِی رفتند وبه اشغالگران ضدایرانی رای دادند وتصورمیکردند که با انتخاب کردنشان موردی ازخواسته آنها اجابت میشود بدرستی واقفند که حتی میلیمتری ازخواسته های آنها اجابت نشده است که هیچ بلکه آنها نصیبی به جژء اقتصاد مقاومتی وزجروفقروبیکاری وگرانی ها و آواره گی نشده است وهمزمان دارائی تمام کشورو پولهای نفتی وغیره نصیب رهبروارگان های حکومتی و آقازاده ها و بشاراسدها وشیخ نصرالله ها شده است واگرموردی برای بروزدادن خواسته هایشان درتظاهرات داشتند با کشتاروضرب وشتم روبرو شدند درحقیقت جواب خواسته آنها با انتخاب کردن چینن حکومت تمام فاشیستی ضدایرانی موجب کشتارها و ضرب وشتم ها ودستگیری بسیاری ازایرانی ها وزندان نشینی کثیری شده است - اگرایرانی به چنین حکومتی رای دهد خائن است

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایرانی اصل February 18, 2020 08:17 PM

چلاق بیناموس اگرذره ای شرف داری اگرقطره ای ناموس و حس ایران پرستی وایران دوستی وملت دوستی داری زود و سریع ازایران برو بیرون وایران وایرانی رابحال خود واگذارگوسفندانت رابرداروبروزودتراقلا درتاریخ نامت بالعنت ودشنام ورذالت یاد نشه واگر نوه ونتیجه فهیم داشته باشی ازخجالت وشرم سرشان راوارد پاچه خود نکنند اخر عمری کمی ادم شو وروح خبیث خود را صیقل بده ملت رابرای رای دادن به انتخابات کذایی باان کاندیدهای مزخرف دزد وطن فروش فریب نده البته ملت همگی اگاه وهوشیارشده اند ودیگر فریب یاوه های تووجلادانت وگوسفندانت رانمی خودند توبه کن وبسوی ملت برگردواستعفابده وبگذارملت قانون اساسی ونوع حکومت خودراخوشان انتخاب کنندخباست وبیرحمی ودزدی وقتل دیگربس است متاسفانه تو ازحدگذراندی وروی هیتلرو چنگیزومغول ویزیدومعاویه راسفیدکردی برواز ایران بروبدرک ملت خلاص بشندکثا

گزارش یا اعتراض به این نظر


بی February 18, 2020 08:51 PM

این قاتل کثیف حیوان صفت باز با اون دست چلاق اش می خواهد مردم را گول بزند هموطن گرامی گول اینها را نخورید

گزارش یا اعتراض به این نظر


قاسم February 20, 2020 12:18 AM

وقتی میگن آخوند پرو است واقعا دروغ نگفتن چرا که بعد از این همه کشتار آبانماه و زدن هواپیما بی گناه چقدر انسان باید وقیح باشد که از مردم طلب رای میکنند خاک بر سرت عظمای احمق

گزارش یا اعتراض به این نظر


syrian.bloods February 20, 2020 02:48 AM

هر روزی که از معامله با پرزیدنت باهوش امریکا پرهیز کنید یک سال زودتر به سرنگونی شبیه قذافی و صدام نزدیکتر می شوید خواب ببینید که حتی به سیه روزی جنایت کارانه اسد و روسیه بیفتید ، که حالا سازمان ملل هم می گوید که روسیه و اسد غیر نظامیان را "عمدا " هدف قرار می دهند ! امروز دنیا می داند که روسیه و اسد و شما کودک می کشید و هرگز علیه داعش نبوده اید

گزارش یا اعتراض به این نظر


سعید. خیامی February 23, 2020 11:07 AM

واقعا این فرد باید دانایی ایرا داشته باشد که فقط دشمن دشمن نکند ! ! چون راه نجات ندارند ج ا بنابودی بسیار نزدیک است

گزارش یا اعتراض به این نظر


matin February 23, 2020 11:32 PM

وقتیکه سنگ پای قزوین در مقابل وقاحت رهبر شیعیان سر تغظیم فرود میاورد

گزارش یا اعتراض به این نظر


نسل بیدار February 24, 2020 10:31 AM

جمهوری اسلامی آمد تا دوباره با نمایش انتصابات رو دست مردم ایران بزند اما مردم تیز هوش رو دست جمهوری اسلامی زدند * از سوی دیگر برای اینکه برای جهانیان نیز جای شک و تردید باقی نمانده باشد، ایرانیان انتصابات نمایشی جمهوری اسلامی را تبدیل به یک رفراندوم ملی بزرگ کردند *

جمهوری اسلامی آری یا نه؟ و پاسخ مردم ایران یک * نه * بزررررررررررررگ بود که تا آنجای خامنه‌ای و ولایت فقیه‌اش و جٔد و آباد رژیم را سوزاند *

حالا رژیم فهمید وقتی مردم می‌گویند دیکتاتور به پایان سلام کن، یعنی چه *

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  45112 بازدید |


© copyright 2004 - 2020 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.