آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

پنجشنبه، 2 مرداد ماه 1399 = 23-07 2020

پیامی که نخست وزیر عراق برای خامنه‌ای داشت

منصور امان

پیامی که رییس دولت عراق برای خامنه ای داشت

سفر نخُست وزیر جدید عراق به ایران، دیدار راحتی برای رژیم ج.ا نبوده است. برخلاف همتایان دیگر خود که در سفرهای اینچنینی به تعارُفات دیپلماتیک اکتفا می کردند و اجازه می دادند سوژه تبلیغاتی میزبانان خود گردند، آقای مصطفی الکاظمی سُخنی جدی در چمدان داشت که حاکمان ج.ا به هیچ عُنوان مایل به مطرح شدن آن در چارچوب مُناسبات شان با عراق نیستند.

سُخن محوری آقای الکاظمی در دیدارهای خود تاکید بر "اصل خودداری از دخالت" بود که آن را هم به رهبر ج.ا و هم به رییس جمهور آن یادآوری کرد. او به آنها توضیح داد که پایه سیاست خارجی اش "جلوگیری از هرگونه صف بندی" است.

آقای خامنه ای که نمی توانست عصبانیت خود را از لحن غیرمعمول از یک نخُست وزیر عراق پنهان کند، در سُخنانی تُند و آشُفته خطاب به او، زبان به تهدید گشود و با این استدلال که "میهمان شُما (پاسدار سلیمانی) را در خانه شُما کشتند و این مساله کوچکی نیست"، آقای کاظمی را به گونه غیر مُستقیم مسوول مُعرفی کرد.

هُشدار او در این باره که از آمریکا انتقام می گیرد و به آن "ضربه مُتقابل" می زند.، نیز در همین چارچوب جا دارد. این رجزخوانی با توجه به اینکه "انتقام سخت" قبلی ج.ا با شلیک موشک به خاک عراق همراه بود و مُزدوران بومی ج.ا به تناوُب مشغول آتش افروزی در اطراف سفارت امریکا در بغداد هستند، در حقیقت رو به جانب آقای الکاظمی دارد و تلاشی برای به سُخره گرفتن خواسته او مبنی بر "خودداری از دخالت" است.

ولی فقیه ج.ا در ادامه با هدف زیر فشار گذاشتن پایور عراقی، فهرستی از خواسته های رژیم اش را ردیف کرد که می بایست به عُنوان نقشه راه دولت عراق فهمیده شود. او خواهان "اخراج آمریکا"، "حفظ حشد الشعبی" و "شناسایی آمریکا به عُنوان دُشمن" گردید. او به این وسیله به مُخاطبش پیام می داد که سیاست ج.ا در عراق تغییر نخواهد کرد و حرکت در مسیر این اهداف، معیار "حمایت از دولت عراق" است.

براساس گُزارشهای مُنتشر شده رسمی از این دیدار، آقای الکاظمی بدون آنکه به محورهای سُخنان آقای خامنه ای اشاره کرده یا بدانها واکُنش نشان دهد، از "ارشادات و نصایح" وی تشکُر کرد و به این ترتیب به زبان دیپلُماسی آنها را بازپس فرستاد.

رویکرد نخُست وزیر عراق در سیاست خارجی و در برخورد به ج.ا، بازتابی از شرایط داخلی این کشور است که از پاییز سال گذشته با تحولی جدی روبرو گردیده است. شُروع تظاهرات توده ای در آن هنگام علیه سیستم فرقه ای و مُداخله گری رژیم ج.ا، فاکتور جدید و نیرومندی را وارد صحنه سیاسی عراق کرده که جهتگیری سکولار و دموکراتیک آن ساختار فاسد سیاسی را بی اعتبار و ناپایدار ساخته است؛ تحولی که بیش از همه به زیان رژیم ولایت فقیه و مُزدوران عراقی آن تمام شده که بیشترین منافع را از مُناسبات سیاسی حاکم می برند.

نتیجه مادی صف بندی جدید در جامعه عراق، کاهش تدریجی وزن بازیگران قبلی و در راس آنها ج.ا در مُعادلات این کشور است؛ واقعیتی که در پهنه خارجی به شکل قتل پاسدار سُلیمانی و یک سرکرده ارشد شبه نظامیان شیعی، ابومهندس، و در پهنه داخلی با سرنگونی دولت عادل عبدالمهدی خود را به نمایش گذاشت. دولت آقای الکاظمی محصول این روند است و او در سیاستهایش توازُن را نه فقط باید با بازیگران خارجی (آمریکا، ج.ا) بلکه بین خود و جبهه توده ای نیز ناچار است برقرار کند که قاطعانه بر حفاظت از حق حاکمیت ملی عراق، استقلال در تصمیم گیری و جلوگیری از مُداخله خارجی پافشاری می کند.

آنچه که آقای الکاظمی در تهران به سران ج.ا گفت، پیام این تحول بود و شاه کلید جلوگیری از مُداخله رژیم ولایت فقیه نیز تداوُم بخشیدن به همین پروسه از طریق عملی ساختن خواسته های جُنبش توده ای است.

رییس دولت عراق یک سیاست مُحتاطانه را در برابر رژیم مُلاها پیش می برد که با تخریب و مُقاومت آنها و نیروهای وابسته شان روبروست. واکُنش عصبی و خواسته های باجگیرانه آقای خامنه ای در جریان سفر آقای الکاظمی می تواند روشنگرانه و یک ضربه دیگر به این انگاشت باشد.خسرو July 8, 2020 02:54 AM

ترور هشام الهاشمی، نه تنها فاجعه ای برای مردم عراق و آزادیخواهیان بود بلکه این عزیز از دست رفته که جلوی درب منزلش توسط ایادی و آدمکشان ج ا بقتل رسید ضایعه جبران ناپذیری برای همسر و خانواده گرانقدرش است او هیچ کار خلافی انجام نداده بود و تنها جرمش این بود که مصاحبه میکرد نظرش را به رسانه ها بیان میکرد و "جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد"

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام July 9, 2020 11:09 AM

ایرانیانی که در عراقند بدون شک سرشان به آخور رژیم بند است و دشمنان هر دو ملت هستند خود عراقی ها باید کار را تمام کنند

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی July 9, 2020 05:09 PM

مثل همیشه تحلیل بسیارموشکافه ای بود آری جمهوری اسلامی دوست ودشمن نمیشناسد جمهوری ولایت فقیه تاامروزباتوسل بحربه کشتار وسیاست النصروبالرعب دوام آورده است درچنین وضعیتی اگرنخست وزیرعراق مرعوب شودوبخواهددرمقابل جمهوری اسلامی ونیروهای نیابتی آن کوتاه بیاید، بکلام ساده تربخواهدبملایان وسردارانش باج بدهدبایدملت عراق ومنافع ملی رافراموش کند اگرهم بخواهدموش وگربه بازی کند باید منتظرآن باشد که رفیق حریری دریکی ازخیابانهای بغداد دودشودوبهوا رود کنارآمدن بافرقه های تروریستی وملایان وسردارانی که بجزقتل وغارت واعدام وشکنجه وآتش افروزی هیچ زبان دیگری نمی فهمند سیاست مماشات میتواندضربات مهلکی بمنافع ملی عراق وامنیت منطقه وارد نماید الکاظمی باید خودش رابرای2سناریوآماده کندیاتمکین ومماشات باحکومت خامنه ای ویا برخوردقاطع بانیروهای نیابتی درعراق

گزارش یا اعتراض به این نظر


قاسم July 18, 2020 11:13 AM

با ج کثیف اسلامی فقط باید از بازوی زور استفاده کرد چون در دین اینها دروغ هم واجب است و با افکار پلیدشان منافات ندارد خوب با چنین جانورانی مذاکره هیچ معنایی ندارد اینها باید نابود شوند فقط نابود اینها تهی از منطق هستند ترور و جنایت و دزدی هدف اینهاست اروپایی ها هم نخواستند این مسئله را درک کنند بابا جان آخوندها فقط باید نابود شوند راه دیگری وجود ندارد

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی July 18, 2020 03:38 PM

مواضعی شفاف وبی پرده آنچه اقای مایک پمپئو گفته اندمفهومی روشن وقابل فهم دارد وقتی گفته میشود رژیمهای یاغی شبیه رژیم ملایان بجز زبان زورهیچ نمیفهمندبدان معناست که بالاخره دردنیا یک دولت قدرتمند صدای ضجه ملت ایران را شنیده است ومیخواهد با تغییرسیاستهای گذشته درکنارمردم ایران قراربگیرد این مفهوم یعنی سراگونی جمهوری اسلامی بهرقیمت سناتور لیبرمن هم بعنوان یک سناتورکهنه کاروباسابقه روی موضوع گفتگو وتغییر رفتار ملایان خط بطلان کشیده وباصراحت گفته است همه راهها پیموده شده ومذاکره با جمهوری اسلامی راه به ترکستان بردن است حال این اپوزیسیون و مدعیان راستین ومقبول مردم ایران هستند که باید هرچه زودتر با کنار گذاشتند اختلافات 42 ساله گذشته زیریک سقف جمع شوند ویک جانشین قابل قبول مردم وجامعه بین المللی برای دوران بعد از سرنگونی نشکیل دهند

گزارش یا اعتراض به این نظر


کاریکامراناتور July 18, 2020 07:47 PM

محال است این رژیم به جز حرف زور چیزی را بفهمد تازه بعد از زور هم تسلیم شده ولی مثل عقرب دو باره با نفس کشیدن نیش خواهد زد بنابر این چکش باید همیشه وجود داشته باشد

گزارش یا اعتراض به این نظر


نرگس محمدی July 20, 2020 06:02 PM

ایندفعه هم این مرتیکه دروغگو کنف شد رفت برای ماله کشی سعودی ها اما آنها قبول نکردند

گزارش یا اعتراض به این نظر


سامان July 23, 2020 05:43 AM

تا وقتی این غده چرکین و سرطانی جمهوری اسلامی بر ایران حاکمیت دارد و به درآمد نفتی و منابع عظیم چنبره زده منطقه روی آسایش نخواهد دید از طرفی این حکومت فاسد مطمئن است بدلیل باج دادن به چین و روسیه و کشور فروشی در مجامع بین المللی میتواند از حمایت این دو کشور جولان دهد اگر آمریکا در دوران ترامپ تکلیف این حکومت فاسد را یکسره نکند جهان با وحشت بزرگ ایدئولوزی شیعه مواجه خواهد شد این غده سرطانی باید هر چه زودتر از ریشه کنده شود

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  44944 بازدید |


© copyright 2004 - 2020 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.